live-chatLIVE CHAT

Meningkatkan perdagangan, langkah seterusnya.

1. Pengantar

Undang-Undang Kecil ini akan dikenali sebagai Hukum Undang-Undang Kecil Unicoin Digital Capital Exchange.

Undang-Undang Kecil ini berkuat kuasa dari ……..............…………… (“Tarikh Berkuatkuasa”). Undang-Undang Kecil ini akan disebut dengan mana-mana Syarat, Peraturan, garis panduan, arahan, pekeliling dan penjelasan yang dikeluarkan oleh Unicoin Digital Capital Exchange (Pertukaran) dan pindaan yang dibuat kepada Undang Kecil mengikut Tarikh Berkuatkuasa.


2. DEFINISI

Dalam peraturan ini, melainkan jika konteksnya memerlukan sebaliknya:

2.1  "Timbangtara" bermaksud suatu proses untuk memungkiri sebarang pertikaian di Bursa di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil ini.

2.2  `Penimbang Tara 'bermaksud penimbang tara yang dilantik oleh Pertukaran daripada panel penimbangtaranya.

2.3  "Tribunal Timbang Tara" bermaksud tribunal yang terdiri daripada penimbang tara tunggal atau dua atau lebih penimbangtara yang dilantik oleh Bursa untuk memutuskan suatu rujukan yang dibuat untuk timbangtara

2.4  "Wakil yang Dibenarkan" bermaksud penandatangan yang dibenarkan Ahli untuk mewakili dan bertindak bagi pihak Anggota itu di hadapan Bursa.

2.5  "Sistem Perdagangan Automatik" (ATS) bermaksud sistem perdagangan yang disediakan dalam talian melalui internet oleh Bursa kepada Ahli dan Pelanggannya untuk berdagang dalam Kontrak. ATS juga akan menjadi medium komunikasi rasmi Bursa untuk memberikan maklumat kepada Ahli dan Pelanggan mengenai Kontrak Mata Wang Crypto, Spesifikasi Kontrak, Butiran Perdagangan yang dilaksanakan oleh setiap Ahli dan Pelanggan, Garis Panduan, Pemberitahuan atau Pekeliling yang dikeluarkan oleh Bursa. Sebarang komunikasi yang dikeluarkan melalui ATS akan mengikat Anggota dan Pelanggan apabila terbitannya. Jika konteksnya menghendaki ATS juga bermakna dan termasuk mana-mana Sistem Dagangan atau kemudahan Perdagangan Offline yang disediakan oleh Bursa.

2.6  'Bank' atau Bank Penjelasan bermaksud mana-mana bank yang dilesenkan untuk menjalankan perniagaan perbankan oleh Bank Pusat dan ditetapkan oleh Bursa.

2.7  'Lembaga' bermaksud Lembaga Pengarah 'Unicoin Digital Capital Exchange'

2.8  "Buku Akaun" bermaksud rekod akaun dan dokumen yang berkaitan untuk dikekalkan oleh Ahli atau Pelanggan secara fizikal, dalam komputer atau dalam mana-mana bentuk elektronik lain di bawah Undang-undang kecil ini.

2.9  "Pesanan Beli" bermaksud perintah untuk membeli mata wang Crypto atau Kontrak dengan memenuhi Terma dan Syarat Kontrak seperti yang ditentukan oleh Bursa.

2.10  "Pembeli" bermaksud Ahli atau Pelanggan yang membeli mata wang Crypto atau Kontrak yang dibenarkan untuk berdagang di Bursa.

2.11  "Broker" atau "Anggota Broker" bermaksud seseorang atau entiti yang diakui oleh Bursa sebagai Anggota Broker untuk memperkenalkan Pelanggan dan / atau Sub-broker, untuk memudahkan mereka untuk berdagang di Bursa, dan memainkan peranan selaras dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bursa.

2.12  "Sub broker" bermaksud seseorang atau entiti yang diperkenalkan oleh Ahli Broker mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Bursa.

2.13  "Undang-Undang Kecil" bermaksud Undang-Undang Kecil Pertukaran termasuk sebarang pengubahsuaian atau perubahan yang dibuat daripadanya, atau mana-mana Pekeliling, Garis Panduan atau Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bursa

2.14  "Ketua Pegawai Eksekutif" atau "(Ketua Pegawai Eksekutif)" bermaksud ketua pegawai eksekutif yang dilantik oleh Lembaga Pertukaran, yang akan bertanggungjawab ke atas pengurusan Bursa.

2.15  "Perdagangan Pekeliling" bermaksud perdagangan oleh Ahli atau Pelanggan atau sekumpulan Ahli yang berkaitan dan / atau Pelanggan mereka dengan satu atau lebih entiti kumpulan ini yang memasuki Pesanan Beli dan di pihak lain satu atau lebih entiti kumpulan yang sama dan / atau dengan entiti yang tidak berkaitan di pasaran yang memasuki Pesanan Jual atau sebaliknya dengan hasrat untuk memanipulasi Harga mata wang Crypto atau Kontrak dan / atau membuat jumlah buatan dalam mata wang Crypto atau Kontrak di Bursa.

2.16 "Jabatan Penjelasan dan Penyelesaian" bermaksud Jabatan di Bursa, yang bertanggungjawab untuk kliring dan Penyelesaian Perdagangan, Penyelesaian Akaun Perdagangan Pelanggan dan Ahli, menyimpan Akaun Deposit Margin dari Ahli dan Pelanggan dan mengekalkan dan melaporkan Akaun yang berkaitan dengannya dan menguruskan Akaun Bank di MTM dengan Bank-bank Clearing.

2.17  "Pelanggan" bermaksud individu atau entiti, yang berdaftar dengan Bursa mengikut Peraturan Pertukaran dan dengan itu diberikan hak untuk berdagang di Bursa.

2.18  "Jawatankuasa" ertinya mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Bursa untuk melaksanakan fungsi seperti yang ditentukan oleh Bursa dari semasa ke semasa, termasuk rangka Persyaratan dan Peraturan.

2.19  "Konsiliator" bermaksud pengantara yang dilantik oleh Bursa dan / atau dipersetujui bersama oleh pihak-pihak dan diluluskan oleh Bursa untuk mengantarai pertikaian antara Anggota, Pelanggan dan / atau Bursa.

2.20  "Kontrak" bermaksud apa-apa jenis kontrak dalam instrumen mata wang Crypto yang dibenarkan untuk Dagangan dalam Bursa.

2.21  "Tempoh kontrak" bermaksud tempoh di mana kontrak boleh didapati untuk Trading in the Exchange. Kontrak Bulan bermaksud bulan di mana kontrak tamat.

2.22  'Spesifikasi Kontrak' bermaksud spesifikasi dan terma dan syarat bagi setiap Kontrak yang ditetapkan oleh Bursa.

2.23  "Pelanggan" bermaksud Sub-broker dan / atau Pelanggan yang Berdaftar dengan Ahli Broker Bursa.

2.24  "Mata wang Crypto" bermaksud mata wang digital atau maya yang dibenarkan untuk Dagangan dalam bursa.

2.25  "Senarai Harga Harian" bermaksud senarai yang diterbitkan oleh Pertukaran, yang mengandungi butir-butir harga dan bilangan kontrak yang didagangkan pada hari tertentu dalam Bursa dan apa-apa maklumat lain yang relevan berkaitan dengannya.

2.26  "Pengarah" bermaksud Pengarah daripada Unicoin Digital Capital Exchange.

2.27  "Tarikh Kematangan / Hari Kematangan Kontrak / Hari Kematangan Kontrak" bermaksud tarikh atau hari dimana Kontrak tertentu tamat tempoh dan tidak lagi tersedia untuk dagangan dalam Bursa.

2.28  "Bursa" bermaksud Unicoin Digital Capital Exchange dan jika konteksnya memerlukan , bermaksud dan termasuk Lembaga Pengarah, Pemegang Saham, Jawatankuasa, Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurusan dan / atau kakitangan Pertukaran, ATS dan premis Bursa.

2.29  'Tahun kewangan' bermaksud tahun fiskal diikuti oleh Kerajaan Malaysia.

2.30  "Margin Permulaan" bermaksud Margin minimum yang diperlukan daripada pihak yang berkontrak untuk memulakan Posisi dalam mata wang Crypto atau / dan Kontrak.

2.31  'Instrumen' bermaksud apa-apa aset boleh ditukar atau barang boleh niaga mata wang Crypto yang dibenarkan untuk didagangkan di Bursa.

2.32  "Hari terakhir Hari Dagangan" bermaksud hari dimana Dagangan terhenti untuk kontrak, dan juga dikenali sebagai "Tarikh Luput".

2.33  "Had Pesanan Buku" bermaksud senarai semua perintah yang tidak dilaksanakan, tetapi sah, Had Pesanan untuk Membeli dan Mengehadkan Jual dikekalkan sebagai dokumen elektronik pada ATS of the Exchange. Had Pesanan Beli disenaraikan dalam urutan menurun mengikut harga dengan harga tertinggi yang disenaraikan dahulu. Had Kuantiti untuk Menjual disenaraikan dalam pesanan menaik mengikut harga dengan harga terendah yang disenaraikan dahulu. Lima yang teratas Had Kuantiti Buku akan dipaparkan di Kedalaman Pasar.

2.34  "Had pesananuntuk Beli atau Menjual" Had Order untuk Beli bermaksud, harga pelaksanaan yang mana perintah itu dipadankan pada ATS mungkin tidak melebihi harga yang ditentukan dalam Perintah. "Had Pesanan untuk Menjual" bermaksud Pesanan Jual, harga pelaksanaan yang mana pesanan dipadankan pada ATS mungkin tidak melebihi harga yang ditentukan dalam Pesanan.

2.35  "Posisi Panjang" bermaksud kewajipan pembelian tertunggak Ahli atau Pelanggan, berkenaan dengan urus niaganya dalam bulan kontrak, pada mana-mana titik waktu, yang penyelesaiannya belum dilaksanakan.

2.36  "Margin" bermaksud jumlah minimum, yang ditetapkan oleh Bursa, untuk membolehkannya membeli atau menjual atau mengekalkan kedudukan dalam kontrak. Istilah Margin termasuk, permulaan margin, margin tambahan, margin pemboleh ubah atau apa-apa jenis margin lain yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

2.37  "Pasaran" bermaksud platform yang ditawarkan oleh Pertukaran kepada Ahli dan Pelanggannya untuk berdagang dalam pelbagai Kontrak, yang mungkin sama ada dalam bentuk Sistem Dagangan Dalam Talian atau Sistem Perdagangan lain yang disediakan oleh Bursa.

2.38  "Pesanan Pasaran" bermaksud suatu perintah untuk mata wang Crypto atau Kontrak yang akan dibeli atau dijual pada harga terbaik yang terdapat pada ATS pada masa kemasukan pesanan ke dalam Buku Pesanan.

2.39  "Pembuat Pasaran" bermaksud seorang ahli bursa yang dianugerahkan dengan hak dan kewajipan untuk memetik kedua-dua harga beli dan menjual suatu instrumen dalam kuantiti minimum yang telah direka bentuk oleh Bursa dengan tujuan menyediakan kecairan dalam pasaran.

2.40  "Ahli" bermaksud Anggota Bursa yang berdaftar iaitu Anggota Broker dan / atau Pembuat Pasaran Bursa.

2.41  "Bulan" bermakna sebulan diperhitungkan mengikut kalendar Inggeris.

2.42  "Kedudukan Terbuka Bersih" bermaksud perbezaan dalam jumlah posisi terbuka panjang dan jumlah posisi terbuka pendek yang dipegang oleh Pelanggan atau Ahli dalam mana-mana mata wang dan / atau Kontrak Crypto pada hari tertentu atau pada tempoh tertentu.

2.43  "Pesanan" bermaksud tawaran untuk membeli atau menjual mata wang Crypto atau / dan Kontrak dari Pasaran pada harga yang ditetapkan yang mematuhi Terma dan Syarat bagi mata wang Crypto dan / dan Kontrak yang ditetapkan oleh Bursa dan yang sama direkodkan di Pusat Buku Pesanan.

2.44  "Buku Pesanan" atau "Buku Pesanan Pusat" bermaksud rekod rasmi semua pesanan yang diterima dan dipadankan dalam Pasaran, yang dikekalkan oleh Bursa sama ada dalam bentuk elektronik atau borang manual.

2.45  "Sistem Pemadanan Pesanan" bermaksud proses elektronik pemadanan auto bagi semua pesanan yang diterima di ATS Exchange melalui apa jua cara: Mana-mana pesanan beli dipadankan dengan pesanan menjual yang tertunggak dengan harga terendah sehinggalah pesanan beli sepenuhnya dilaksanakan. Mana-mana perintah jualan dipadankan dengan pesanan pembelian yang belum dijelaskan dengan harga tertinggi sehingga pesanan menjual sepenuhnya dilaksanakan. Setiap perintah yang dieksekusi dipindahkan dan dilaporkan kepada Pelanggan atau Ahli dan kepada Jabatan kliring dan Penyelesaian Bursa.

2.46  "Peserta" bermaksud peserta Perdagangan dalam Pertukaran seperti Ahli, Pelanggan, Jabatan Penjelasan dan Penyelesaian atau mana-mana orang atau entiti yang terlibat atau berkaitan dengan Dagangan dalam Bursa.

2.47  "Pembayaran" bermaksud membuat dana yang tersedia kepada Jabatan Penjelasan dan Penyelesaian oleh Ahli Bursa selaras dengan jadual penyelesaian yang berkenaan yang diberitahu oleh Bursa.

2.48  "Tarikh Bayaran" bermaksud tarikh dan masa yang ditetapkan oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian kepada Ahli untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dengan cara pembayaran dana ke Bursa.

2.49  "Pembayaran" bermaksud pelepasan dana oleh Jabatan klirimg dan Penyelesaian kepada Ahli, yang berhak menerima setakat dan setelah memenuhi kewajipan bayar mereka, mengikut jadual yang ditetapkan oleh Bursa.

2.50  "Tarikh Pembayaran" bermaksud tarikh dan masa yang ditetapkan oleh Bursa bahawa Jabatan kliring dan Penyelesaian diperlukan untuk melepaskan dana ke akaun Ahli masing-masing .

2.51  "Position" bermaksud tunggakan kewajipan pembelian atau jual beli ahli atau pelanggan di Bursa.

2.52  "Borang atau Format yang Ditetapkan" bermaksud bentuk atau format yang ditetapkan oleh Bursa.

2.53  "Penerbitan" ertinya apa-apa penerbitan atau komunikasi maklumat oleh Bursa atau di bawah kuasa Pertukaran dalam suatu medium atau cara yang ditetapkan oleh Bursa, yang merangkumi penyebaran maklumat melalui ATS.

2.54  "Sebutan" bermaksud harga 'TAWARAN' atau harga 'TANYA' daripada mata wang Crypto atau Kontrak di Pasaran.

2.55  "Kadar" bermaksud harga sesaham mata wang Crypto atau Kontrak yang dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak.

2.56  "Syarat", "Peraturan", "Pekeliling" ertinya apa-apa syarat, peraturan, pekeliling atau set prosedur yang dirangkai oleh Bursa untuk mentadbir perniagaan, organisasi dan fungsi Bursa dan tanggungjawab Anggota dan Pelanggannya.

2.57  "Pesanan Jual" bermaksud pesanan untuk menjual mata wang Crypto atau Kontrak dalam ATS dengan memenuhi Terma dan Syarat seperti mata wang Crypto atau Kontrak.

2.58  "Penjual" bermaksud pelanggan yang menjual mata wang Crypto atau Kontrak di Bursa.

2.59  "Hari Penyelesaian" bermaksud tarikh pembayaran penuh dan pemindahan mata wang Crypto atau tamatnya Kontrak yang ditetapkan oleh Bursa yang membolehkan Ahli dan Pelanggan menyelesaikan Posisi Terbuka mereka.

2.60  "Harga penyelesaian" bermaksud Harga Teragih atau Harga Pasaran mata wang Crypto atau Harga Penutupan Kontrak pada mana-mana Hari Dagangan tertentu. Harga Penyelesaian itu mungkin Harga Perdagangan atau Harga Terakhir di mana kontrak tersebut berdagang pada hari itu atau mungkin harga purata di mana Kontrak Perdagangan dalam tempoh penutupan Perdagangan (misalnya, satu minit) sebagaimana ditentukan oleh Pertukaran. Harga penyelesaian setiap hari adalah asas bagi Mark-To-Market Settlement (MTM). Pada hari terakhir perdagangan, ia akan dipanggil Penyelesaian Akhir (FS).

2.61  "Posisi Pendek" bermaksud kewajipan menjual bersih yang terhutang kepada Ahli atau Pelanggan, berkenaan dengan transaksi mereka dalam mata wang Crypto atau Kontrak dalam bulan kontrak pada bila-bila masa.

2.62  "Untuk Memadankan Pesanan" bermaksud Pesanan untuk Menjual yang sepadan dengan Perintah Beli, atau sebaliknya, dari segi Harga, Masa, mata wang Crypto atau Kontrak dan Kuantiti, yang mengakibatkan Perdagangan dilaksanakan.

2.63  'Perdagangan' bermaksud transaksi untuk Pembelian atau Penjualan mata wang Crypto atau Kontrak di ATS.

2.64  "Stesen Kerja Pedagang" bermaksud terminal komputer yang dikendalikan oleh Ahli atau Pelanggan, yang dipasang dengan perisian Bursa yang dinyatakan dan diluluskan untuk memudahkan Perdagangan dan sambungan dalam talian ke ATS pertukaran.

2.65  "Sistem Perdagangan" bermaksud ATS atau mana-mana sistem dan rangkaian elektronik dan manual yang lain yang diluluskan oleh Bursa untuk berdagang dalam pelbagai mata wang Crypto dan / atau Kontrak di Bursa.

2.66  "Segmen Perdagangan" bermaksud segmen atau bahagian berbeza dalam mata wang Crypto dan / atau Kontrak yang diklasifikasikan oleh Bursa untuk tujuan Dagangan pada ATS.

2.67  "Sesi Perdagangan" bermaksud tempoh masa yang ditetapkan oleh Bursa untuk berdagang dalam mata wang Crypto atau Kontrak.

2.68  "Instrumen Pendasar" bermaksud instrumen yang merujuk kepada mata wang Crypto di mana Kontrak yang dibenarkan didagangkan di Bursa.

2.69  "Unit Dagangan" bermaksud kuantiti minimum mata wang Crypto atau Kontrak yang boleh dibeli atau dijual, yang ditentukan oleh Bursa dalam Spesifikasi Kontrak.

2.70  "Unit Sebutharga" bermaksud BID atau Harga Offer bagi kuantiti tertentu mata wang Crypto atau Kontrak yang diberitahu oleh Bursa.

2.71  "Margin Variasi" bermaksud perbezaan di antara nilai kontrak kontrak mata wang Crypto atau Kontrak dan nilai wang mata wang Crypto atau Kontrak yang ditentukan pada Harga Penyelesaian.

2.72  "Hari bekerja" untuk tujuan Perdagangan bermaksud hari dimana Dagangan dalam mata wang Crypto dan / atau Kontrak dibenarkan oleh Bursa. Untuk semua tujuan lain ia merujuk kepada Hari Kerja Rasmi yang diberitahu oleh Bursa.

2.73  Kata-kata yang menyampaikan tunggal hendaklah termasuk plural dan sebaliknya. Kata-kata yang membahagikan jantina lelaki hendaklah termasuk jantina feminin dan jantina neutral dan sebaliknya.


3. KUASA DENGAN SYARAT DAN PERATURAN

3.1  Tertakluk kepada Undang-Undang Kecil ini, Lembaga boleh merangka Syarat dan Peraturan, atau mengeluarkan Garis Panduan, Pekeliling atau Pemberitahuan yang diperlukan dari semasa ke semasa, dengan kesan prospektif atau retrospektif terhadap sebarang perkara yang berkaitan dengan Bursa termasuk norma, prosedur, terma dan syarat yang berikut:

a.  Keahlian dalam Bursa termasuk kategori Keahlian, kriteria kemasukan, yuran keahlian, deposit, caj langganan, caj perkhidmatan, sekuriti, insurans dan keperluan modal yang akan dikekalkan oleh Ahli, kelulusan dan penolakan permohonan Keahlian, peruntukan bagi rayuan penolakan keahlian, prosedur dan yuran untuk pendengaran mengenai rayuan berkaitan, kriteria untuk pendaftaran Pelanggan oleh Ahli dan terma dan syarat yang berkaitan dengan perkara di atas.

b.  Pelantikan Sub-Broker, dan kriteria pelantikan Sub-broker.

c.  Pematuhan kerajaan dan pengawalseliaan oleh Ahli.

d.  Penyelenggaraan Buku Akaun, pemeriksaan dan pengauditan Buku Akaun;

e.  Prosedur tatatertib termasuk penarikan balik kemudahan perdagangan, pengaktifan ATS, penggantungan Keahlian, pengisytiharan sebagai memungkari kewajipan, penamatan keanggotaan, pentadbiran penalti dan denda, dan institusi prosiding sivil dan jenayah.

f.  Urusan perniagaan di Bursa, Amalan Perdagangan yang Tidak Beretika dan Tatakelakuan yang akan diikuti oleh Anggota, Pelanggan dan Peserta Bursa.

g.  Penyelesaian pertikaian, pengantaraan dan timbang tara;

h.  Pelantikan pekerja, perunding dan profesional ke Bursa.

i.  Perdagangan, Penjelasan dan Penyelesaian, termasuk penubuhan dan fungsi Jabatan Clearing dan Penyelesaian, Jabatan Pematuhan dan Pengawasan, penubuhan Anggota Dana Keselamatan, Dana Jaminan Penyelesaian, Simpanan dan Jaminan Cagaran dan Margin, Denda dan penalti kerana ketidakpatuhan.

j.  Mata wang Crypto, Kontrak, Spesifikasi Kontrak, pelaksanaan Kontrak, Tempoh Kontrak, penambahan mata wang Crypto atau Kontrak baru, penamatan mata wang Crypto atau Kontrak yang sedia ada, prosedur yang bersampingan atau berbangkit untuk menutup mata wang Crypto atau Kontrak

k.  Skala Suruhanjaya / Brokerage untuk perdagangan, Penjelasan dan Penyelesaian, atau lain-lain Fi dan Suruhanjaya yang perlu dibayar oleh Ahli, dan Pelanggan, atau di kalangan Peserta Bursa;

l.  Norma yang berkaitan dengan hari bekerja, hari cuti dan Waktu Perdagangan, Penjelasan dan Penyelesaian di Bursa

m.  Mengendalikan siasatan Disiplin dan / atau prosiding Tatatertib terhadap Ahli / oleh Bursa dalam usulnya sendiri atau atas aduan yang diterima daripada mana-mana badan kerajaan atau dari Ahli lain atau Pelanggan atau dari orang awam mengikut mana-mana yang berkenaan dan untuk melaksanakan apa-apa tindakan yang diambil daripadanya.

n.  Pemindahan Keahlian, kriteria penentuan Ahli tidak aktif, Penggantungan dan Pengaktifan semula Ahli Tidak Aktif.

o.  Membuka dan mengekalkan Akaun Bank, jenis Akaun Bank, menetapkan Bank, menentukan kriteria untuk operasi Akaun Bank, akses Exchange kepada Akaun Bank Ahli dan pemindahan dana dari Akaun Ahli ke Bursa dan sebaliknya.

p.  Apa-apa perkara lain, pada pendapat dan budi bicara Bursa yang suai manfaat bagi kelancaran dan kecekapan fungsi Bursa, dari semasa ke semasa

3.2  Pertukaran juga akan merangka atau meminda Peraturan, Norma dan Prosedur Perdagangan,Kliring dan Penyelesaian, termasuk:

a.  pemberian ATS kepada Ahli dan kelulusan kemudahan dan infrastruktur kepada Ahli termasuk perisian dan peralatan lain yang akan dipasang di ATS;

b.  peruntukan untuk latihan kepada Ahli, Pelanggan, Kakitangan, Broker dan Sub Broker;

c.  penentuan Sesi Perdagangan dan prosedur Perdagangan dalam Sesi Perdagangan tersebut;

d.  penentuan sebutan Dagangan dan Had posisi;

e.  menerima dan meletakkan Pesanan di ATS;

f.  penetapan harga bagi setiap instrumen yang akan diperdagangkan di bursa;

g.  bentuk mata wang Crypto atau Kontrak, masa, mod, cara pelaksanaan mata wang Crypto atau Kontrak;

h.  penentuan Suruhanjaya, Caj Transaksi dan / atau bayaran clearing, yang perlu dibayar oleh Ahli, Pelanggan, penentuan Yuran yang boleh dikutip oleh Bursa daripada Ahli, Pelanggan, atau mana-mana orang / institusi yang berkaitan dengan Transaksi dan pengedaran Komisen kepada Ahli dan Jabatan Kliring dan Penyelesaian;

i.  Kemasukan dan Penggantungan mata wang Crypto tertentu atau Kontrak atas penentuan tarikh jatuh tempoh dan penalti;

j.  cara operasi, penentuan prosedur penutupan;

k.  penentuan pelbagai jenis Margin, Dana Transaksi, Margin Khas atau Tambahan dan cara pembayaran mereka, pengecualian daripada pembayaran Margin, lien pada Deposit Margin, penalti untuk tidak memenuhi dan / atau mengelakkan keperluan Margin, liabiliti Pelanggan dan Ahli untuk membayar Margin, tanggungjawab Anggota untuk mengumpul Margin dari Pelanggan;

l.  penentuan Harga Penyelesaian; Prosedur untuk Mark to Market;

m.  menunjuk dan memberi kuasa perisian dan vendor elektronik untuk menyediakan perisian dan peralatan elektronik lain kepada Peserta Anggota, Pelanggan dan Bursa;

n.  apa-apa perkara lain, berkaitan dengan Perdagangan, Kliring dan Penyelesain sebagaimana yang diputuskan oleh Bursa dari semasa ke semasa;


4. KUASA UNTUK PINDAAN UNDANG-UNDANG KECIL DAN PERATURAN

4.1  Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Undang-Undang Kecil ini, Pertukaran atau Jawatankuasa yang dilantik oleh Bursa hendaklah mempunyai kuasa untuk meminda Undang-undang dan Syarat-syarat dan Peraturan-Peraturan yang disediakan di bawah ini dari semasa ke semasa, untuk fungsi dan operasi yang lebih cekap untuk Bursa. Pindaan yang dibuat akan mengikat semua Ahli, pelanggan, Jabatan Kliring dan Penyelesaian, semua pekerja, dan Peserta Bursa yang lain.

4.2  Bursa akan mempunyai kuasa untuk mengeluarkan penjelasan atau arahan, seperti yang diperlukan dari semasa ke semasa, untuk menghapuskan sebarang kesulitan atau kekaburan dalam perangkaan mana-mana peruntukan Undang-Undang , syarat-syarat dan peraturan Undang-undang . Penjelasan atau arahan sedemikian hendaklah mengikat semua Peserta Bursa.


5. PENGURUSAN BURSA

5.1  Lembaga Bursa bertanggungjawab terhadap tadbir urus Bursa mengikut Undang-undang Kecil dan terma-terma Artikel of Association Bursa

5.2  Lembaga hendaklah melalui resolusi, mewakilkan kuasa yang perlu kepada jawatankuasa atau kepada pengarah Lembaga, apa-apa kuasa atau fungsi yang boleh dijalankan olehnya menurut Undang-Undang Kecil ini dan Lembaga juga mempunyai kuasa untuk mengubah kuasa yang diberikan kepada jawatankuasa atau Pengarah.

5.3  Lembaga hendaklah mempunyai kuasa untuk melantik Ketua Pegawai Eksekutif dan bertanggungjawab untuk pengurusan harian Bursa dan pelaksanaan Undang-Undang Kecil, Kaedah dan Peraturan Pertukaran ini. Lembaga hendaklah menetapkan kuasa dan tugas Ketua Pegawai Eksekutif.

5.4  Bursa akan melantik jawatankuasa yang difikirkan sesuai untuk berfungsi dengan baik dan cekap di Bursa dan memberi nasihat mengenai perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian Bursa. Jawatankuasa tersebut mungkin termasuk, Jawatankuasa Eksekutif, Jawatankuasa Keahlian, Jawatankuasa Tatatertib dan Jawatankuasa Pematuhan. Bursa hendaklah menetapkan fungsi dan tanggungjawab, pemilihan dan kelayakan Ahli, kuasa dan prosedur setiap Jawatankuasa dari semasa ke semasa.

5.5  Ketua Pegawai Eksekutif akan melantik kakitangan, pekerja, perunding dan juga menentukan tatacara pemilihan dan kelayakan pekerja, kakitangan, perunding, Terma dan Syarat penggajian, tugas dan tanggungjawab pekerja mengikut budi bicaranya,bila diperlukan, mengikut dengan undang-undang.

5.6  Ketua Pegawai Eksekutif hendaklah mempunyai kuasa untuk melantik penasihat dan pakar, yang mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan, undang-undang, pengurusan atau cukai untuk membantu dan memberi nasihat kepada Lembaga. Ia juga mempunyai kuasa untuk menentukan kriteria untuk pelantikan, saraan dan kemudahan lain yang disediakan untuk penasihat dan pakar tersebut.

5.7  Keputusan pemegang saham majoriti Bursa adalah muktamad dan mengikat semua perkara yang berkaitan dengan tadbir urus, pengurusan dan fungsi Bursa.


6. KEAHLIAN DI BURSA

6.1  Bursa mempunyai hak untuk memberi, menetapkan, memindahkan, membatalkan atau mengubah Keahlian dalam Bursa. Keahlian dalam Bursa diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu (a) Keahlian Broker dan (b) Keahlian Pembuat Pasaran. Bursa boleh membuat kategori lain seperti yang difikirkan sesuai untuk tujuan fungsi untuk kelancaran dan kecekapan Bursa.

6.2  Keahlian Broker: Bursa hendaklah memberikan Keahlian Broker eksklusif kepada individu atau entiti. Ahli Broker akan bertindak sebagai fasilitator pasaran untuk pedagang, menyediakan khidmat nasihat, menjaga Sub-Broker dan Pelanggan mereka dengan mengemaskini maklumat dan memaklumkan tentang sebarang kebimbangan mengenai peluang perdagangan, mengendalikan keluhan, dengan itu, akhirnya merapatkan Pelanggan dengan Bursa.

6.3  Anggota Broker hendaklah dibenarkan memperkenalkan Pelanggan di Bursa. Ahli Broker juga bertanggungjawab dan bertanggungjawab untuk setiap Perdagangan yang dilaksanakan oleh Pelanggan di Bursa. Ahli Broker dikehendaki mengemukakan dan menyelenggara butir-butir Pelanggan KYC sebelum menjalankan sebarang dagangan oleh mereka.

6.4  Anggota Broker berhak untuk memperkenalkan Sub-Broker dan Pelanggan. Mereka bertindak sebagai fasilitator pasaran kepada peniaga, menyediakan khidmat nasihat, mengekalkan Sub-Broker dan Pelanggan mereka dengan mengemaskini maklumat dan memaklumkan mengenai sebarang kebimbangan mengenai peluang perdagangan, mengendalikan keluhan, dengan itu, akhirnya menjembatani Pelanggan dengan Bursa

6.5  Anggota Broker berhak melantik Sub-Broker dengan kebenaran terlebih dahulu dari Bursa. Ahli Broker dikehendaki mengemukakan dan menyelenggara butir-butir KYC Sub-Broker tersebut ke Bursa sebelum menjalankan sebarang perdagangan dengan pelanggan yang diperkenalkan oleh Broker tersebut. Sub-broker tidak akan membenarkan broker untuk berdagang bagi pihak kliennya, tanpa terlebih dahulu mendapatkan kuasa wakil daripada pelanggan

6.6  Bursa berhak untuk memberi Keahlian Broker dengan mengenakan sekatan, batasan dan syarat Keahlian Anggota Broker.

6.7  Keanggotaan Pembuat Pasaran: Bursa hendaklah memberikan Keupayaan eksklusif untukPembuat Pasaran kepada individu yang bernilai tinggi, institusi kewangan (termasuk kempunyaan firma ), masyarakat koperasi, syarikat liabiliti terhad, dan firma perkongsian. Ahli Pembuat Pasaran dikehendaki mengekalkan pasaran dua hala (tawaran tawaran dan tawaran) dalam mata wang Crypto yang mereka pilih dan / atau Kontrak untuk memastikan kecairan di pasaran.

6.8  Bursa akan menetapkan kriteria kelayakan / kelulusan, kekayaan bersih , kewajipan Ahli, (dan jika diperlukan oleh Broker dan Bayaran Sub-Broker dan Lain-lain Caj yang perlu dibayar dalam setiap kategori Keahlian, termasuk Yuran Kemasukan, Keahlian Yuran, Yuran Langganan Tahunan, Yuran Pemprosesan, Dana Transaksi Awal dan Syarat Margin.

6.9  Bursa tidak akan meluluskan permohonan untuk Keahlian melainkan pemohon memenuhi kelayakan, kriteria kelayakan dan pembayaran yuran Keahlian yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

6.10  Apabila kelulusan Permohonan Keahlian, pemohon diberi masa untuk memenuhi kekayaan bersih, mengekalkan dana keselamatan terlebih dahulu dengan Bursa dan membayar Yuran Keahlian, Yuran Pendaftaran dan Caj Lain yang ditetapkan oleh Pertukaran. Jika mana-mana pemohon gagal memenuhi syarat di atas dalam masa yang ditetapkan, kelulusannya sebagai Ahli akan dibatalkan dan amaun, jika ada, yang dibayar ke atas Permohonan untuk Keahlian akan dilucuthakkan oleh Bursa.

6.11  Bursa itu hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa konsesi atau mengetepikan apa-apa Bayaran atau Caj yang perlu dibayar oleh mana-mana Ahli dan mengubah had kekayaan bersih dan dana keselamatan dalam mana-mana kategori Keahlian.Bursa juga berhak untuk mengubah Yuran, Keperluan Modal dan Dana Keselamatan berdasarkan lokasi tempat pendaftaran dan perniagaan Ahli.

6.12  Bursa hendaklah menetapkan prosedur untuk memfailkan Permohonan Keahlian, memproses Permohonan, Kelulusan atau Penolakan Permohonan, Penerbitan Kelulusan, Pengeluaran Sijil kepada Ahli dan Format Permohonan untuk Keahlian, Perjanjian yang akan ditandatangani oleh Ahli dalam setiap kategori Keahlian.

6.13  Mana-mana pemohon, yang diisytiharkan sebagai tidak solven oleh Mahkamah Undang-undang atau oleh Kerajaan atau di mana-mana tempat lain, atau mana-mana pemohon yang disabitkan dengan keburukan moral atau kesalahan jenayah tidak layak memohon Keahlian di Bursa. Jika mana-mana pemohon menyembunyikan fakta-fakta mengenai ketidaklulusan atas alasan di atas semasa memfailkan Permohonan dan memperoleh Keahlian dari Bursa, dan fakta mengenai ketidaklulusan pada alasan di atas didedahkan pada peringkat kemudian, Bursa hendaklah, selepas menjalankan siasatan mengambil tindakan yang perlu terhadap Ahli tersebut. Bursa juga boleh, mengikut budi bicaranya, memulakan tindakan undang-undang lain terhadap pemohon tersebut.

6.14  Perubahan Keanggotaan Kategori: Pertukaran hendaklah membenarkan pertukaran Keahlian dari satu kategori kepada yang lain dengan syarat bahawa Ahli memenuhi Syarat, Kelayakan, dan Bayaran Yuran dan keperluan Modal bagi Kategori Keahlian yang lain. Ahli juga bertanggungjawab untuk membayar Yuran bagi perubahan Keahlian yang ditetapkan oleh Pertukaran.

6.15  Sekiranya Bursa menghapuskan mana-mana kategori Keahlian, Ahli-ahli tersebut diberi peluang untuk menukar kepada mana-mana kategori Keahlian yang ada dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk Keahlian tersebut. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tersebut Bursa tidak akan mengenakan sebarang Yuran untuk menukar kategori Keahlian.

6.16  Tiada Ahli dibenarkan untuk menjalankan atau melibatkan dalam jenis perniagaan yang sama seperti Anggota dan Bursa tanpa kebenaran terlebih dahulu dari Bursa. Sekiranya mana-mana Ahli yang didapati melanggar kriteria ini hendaklah ditamatkan dengan serta-merta dari Keahlian dan Bursa akan meluputkan simpanannya dengan Bursa.


7. SUB BROKERS

7.1  Pertukaran hendaklah membenarkan pelantikan Sub-Broker oleh Anggota Broker dengan kebenaran terlebih dahulu dari Bursa.

7.2  Sub-Broker hendaklah mendaftar dan mendapatkan pendaftaran dari Bursa. Kecuali memperoleh pendaftaran dari Bursa, Sub-Broker tidak dibenarkan untuk berurusan dengan pelanggan.

7.3  Prosedur Pendaftaran dan Yuran hendaklah ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa dan ia akan menjadi wajib untuk diikuti untuk pendaftaran Sub-Broker.

7.4  Bursa boleh, mengikut budi bicaranya sendiri selepas memberikan alasan, membatalkan pendaftaran mana-mana Sub-Broker Ahli Broker kerana kegagalan mematuhi mana-mana arahan Bursa. Bagaimanapun, Anggota Broker yang berkenaan akan terus bertanggungjawab terhadap tindakan Suruhanjaya dan / atau Pelangkauan sebelum pembatalan pendaftaran dan / atau kerugian / kerosakan yang terhasil daripada pembatalan Bursa akan mempunyai kuasa untuk menetapkan tahap penggunaan ATS yang berbeza oleh Ahli dan Sub-Broker dan menetapkan norma-norma untuk kegunaan sedemikian. Bursa akan menyediakan latihan dan mengeluarkan sijil yang diperlukan kepada Sub-Broker. Sub-Broker akan membayar Yuran yang diperlukankepada Bursa untuk kos latihan. Bursajuga boleh menetapkan tanggungjawab latihan sedemikian kepada institusi yang berwibawa.


8. BAYARAN, INSURANS DAN AKAUN BANK

8.1  Pertukaran hendaklah menetapkan jumlah dan cara pembayaran Yuran, Suruhanjaya dan Pembrokeran untuk Perdagangan dalam Bursa.

8.2  Bursa hendaklah menetapkan Norma dan Prosedur Insurans yang diambil oleh setiap Ahli atas kosnya sendiri untuk melindungi mereka daripada risiko dan bahaya yang timbul daripada operasi perniagaan mereka di Bursa.

8.3  Jika Ahli gagal membayar Bayaran dalam had masa yang ditetapkan oleh Bursa, termasuk apa-apa tempoh lanjutan yang diberikan oleh Bursa hendaklah dihukum sebagai pengganti dan hendaklah tertakluk kepada tindakan tatatertib.

8.4  Bursa hendaklah menetapkan jenis dan jumlah Akaun Bank yang dikekalkan oleh setiap Ahli dan cara pengendaliannya, dari semasa ke semasa, untuk melindungi kepentingan Pelanggannya. Bursa juga akan memaklumkan nama-nama Bank yang diluluskan oleh Bursa yang mana Ahli dibenarkan untuk mengendalikan Perdagangan dengan Bursa.

8.5  Setiap Anggota tegas mematuhi arahan Bursa dan Jabatan Kliring dan Penyelesaian berkenaan dengan operasi Akaun Bank, mengekalkan Baki Minimum, Pemisahan Dana Pelanggan dan dana sendiri yang ditetapkan oleh Bursa. Mereka juga akan mengemukakan akujanji yang tidak dapat dibatalkan secara bertulis yang membolehkan Bursa atau Jabatan Kliring dan Penyelesaiannya untuk mengakses dan mengendalikan Akaun Bank termasuk mendebit dan mengkreditkan akaun secara elektronik. Mereka juga dikehendaki untuk mengekalkan akaun-akaun tersebut dibiayai dengan secukupnya seperti yang ditetapkan oleh Bursa, untuk membolehkan Bursa memulihkan warisnya dengan mendebit Akaun Bank masing-masing. Bursa akan menghukum mana-mana Ahli kerana gagal mengekalkan Baki Minimum yang ditetapkan dalam setiap Akaun Bank.

8.6  Ahli dan Pelanggannya juga hendaklah mematuhi undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, berhubung dengan semua transaksi kewangan mereka dengan Pertukaran, di antara Ahli, Ahli dan Pelanggan, dan Anggota dan Peserta lain. Jika Bursa mendapati apa-apa perlakuan atau apa-apa percubaan untuk melakukan Pengubahan Wang Haram, ia berhak melaporkan perkara itu kepada Bank Negara Malaysia dan Pihak Berkuasa Kerajaan yang lain yang berkenaan tanpa mengeluarkan apa-apa notis terlebih dahulu kepada Anggota atau Pelanggan tersebut.


9. PERDAGANGAN DI BURSA

9.1  Undang-Undang Kecil dan Peraturan Bursa akan mengawal Perdagangan, Penjelasan dan Penyelesaian di Bursa. Bursa akan mengeluarkan Pekeliling atau Pemberitahuan dari semasa ke semasa yang menerangkan pelbagai Norma dan Prosedur yang menetapkan perlakuan Perdagangan di Bursa, yang akan mengikat Anggota, Pelanggan dan Peserta Perdagangan yang lain di Bursa.

9.2  Pertukaran atau Jawatankuasa yang dilantik oleh Bursa hendaklah menentukan Cryptocurrencies dan / atau Kontrak untuk diperdagangkan di Bursa dan spesifikasinya. Bursa juga boleh mengubah atau mengubah Spesifikasi Kontrak seperti dan apabila diperlukan.

9.3  Ahli atau Pelanggan hanya boleh Perdagangan dalam Kontrak yang tersedia untuk Perdagangan dalam ATS, mengikut cara yang disediakan oleh Bursa.

9.4  Setiap Ahli, semasa membuat Perintah di ATS, hendaklah menyatakan Kod Pengenalan Ahlinya dan, jika Pesanan adalah untuk Pelanggannya, Nombor Akaun Pelanggan, dengan Pesanan.

9.5  Setiap Ahli hendaklah mendaftarkan Pelanggan mereka, dan / atau Sub-Broker mengikut cara yang ditetapkan oleh Bursa. Tiada Pelanggan dibenarkan untuk Dagang dalam ATS tanpa mendapat kelulusan terlebih dahulu dari Bursa.

9.6  Setiap mata wang Crypto atau Kontrak yang dibenarkan untuk Dagangan di Bursa akan Dikosongkan, Didaftarkan dan Diselesaikan oleh Jabatan kliring dan Penyelesaian Bursa.

9.7  Setiap mata wang Crypto atau Kontrak yang dilaksanakan di Bursa akan direkodkan dalam ATS. Sekiranya diperlukan, mata wang Crypto atau nota Kontrak akan disediakan kepada Ahli atau kepada Pelanggan dalam format yang ditetapkan oleh Bursa bagi setiap Transaksi yang dilaksanakan oleh mereka.

9.8  Bursa boleh menentukan atau mengubah Margin, Kuantiti, dan sebagainya untuk setiap mata wang Crypto atau Kontrak Berdagang dalam Bursa,

9.9  Bursa akan menetapkan Deposit Margin dan Margin Variasi bagi Urusniaga Luar Biasa untuk tiap -tiap transaksi yang masih tertunggak untuk kekal sah.

9.10  Setiap Ahli dan Pelanggan akan mendeposit Margin yang ditetapkan dengan Bursa sebelum memulakan Perdagangan di Bursa. Tiada perdagangan akan diproses tanpa Margin yang mencukupi dalam Akaun

9.11  Bursa akan menentukan tarikh permulaan dan tamat tempoh tiap-tiap mata wang atau Kontrak Crypto dan Spesifikasinya dan akan menyiarkannya terlebih dahulu. Bursa juga berhak untuk mengubah atau meminda Spesifikasi mata wang Crypto atau Kontrak.

9.12  Kadar dan / atau Harga untuk mata wang atau Kontrak Crypto akan disebutkan mengikut Spesifikasi yang ditetapkan oleh Bursa.

9.13  Bursa akan Menentukan, Menspesifikasi dan mengubahsuai Had Kedudukan berkenaan dengan mata wang Crypto dan / atau Kontrak. Had Kedudukan tersebut mungkin berbeza dari Ahli ke Ahli atau Pelanggan ke Pelanggan yang tertakluk kepada kategori; dan pengecualian mungkin disediakan oleh Bursa. Bursa juga akan Menentukan, Menspedifikasi dan mengubahsuai Had Harga berkenaan dengan setiap mata wang Crypto atau Kontrak. Had Harga tersebut mungkin termasuk Harga terendah dan tertinggi untuk satu hari atau untuk tempoh tertentu.

9.14  Bursa mempunyai hak untuk menentukan dan mengenakan Yuran Perdagangan, Fi Clearing atau apa-apa Yuran lain dari Anggota Bursa. Bursa juga boleh menetapkan tahap Maksimum dan Minimum Fi sedemikian yang mungkin dikenakan oleh Ahli dari Pelanggannya.

9.15  Semua Kontrak yang tertunggak yang tidak diselesaikan pada tarikh matang akan ditutup pada Kadar Tarikh Dikekalkan seperti yang ditetapkan oleh Bursa.

9.16  Ahli hendaklah melaksanakan mata wang Crypto atau Kontrak dalam ATS hanya dengan mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan oleh Bursa.

9.17  Mana-mana mata wang Crypto atau Kontrak yang dilaksanakan sama ada sebelum permulaan atau selepas penutupan Sesi Perdagangan tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan.

9.18  Ahli hendaklah mempunyai rekod berasingan bagi Urus Niaga Akaun mereka dan Pelanggan berdaftar mereka. Ahli-ahli hendaklah memelihara rekod-rekod ini untuk tempoh tiga tahun sebagai bukti dan untuk pengeluaran, apabila diperlukan oleh Bursa.

9.19  Mana-mana Ahli yang melanggar atau cuba melanggar atau membantu mana-mana pelanggaran atau percubaan pelanggaran Undang-undang Kecil ini dikenakan Penangguhan dan / atau Pengeluaran dari Keanggotaan atau tindakan lain yang ditetapkan oleh Bursa atas pertimbangan fakta dan keadaan pelanggaran ketetapan peraturan.

9.20  Sekiranya berlaku kematian mana-mana pihak kepada mana-mana mata wang Crypto atau Kontrak Perdagangan , Bursa tidak akan melepaskan wakil-wakil sah si mati daripada memenuhi kewajipan dan hak si mati ,dan tidak dengan apa-apa cara memberi kesan kepada mana-mana pihak lain selaku wakil sah yang meninggal dunia untuk merujuk sebarang pertikaian atau perbezaan kepada Timbangtara di bawah Undang-Undang Kecil, Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan ini dan, dalam keadaan demikian, hak untuk merujuk sebarang pertikaian atau perbezaan kepada Timbangtara akan dilaksanakan oleh atau terhadap wakil sah si mati.

9.21  Bursa akan menentukan Hari Dagangan, Waktu Dagangan dan Cuti Pertukaran, dari semasa ke semasa.

9.22  Bursa mempunyai hak untuk Menutup Perdagangan dalam mana-mana satu atau lebih, atau semua mata wang dan Kontrak Crypto, jika menganggap bahawa mata wang Crypto dan / atau Kontrak atau harganya tidak sesuai atau bukan dalam kepentingan Peserta, yang mengambil bahagian dalam Perdagangan Bursa.

9.23  Bursa hendaklah menyimpan dan menguruskan laman web rasmi www.unicoindcx.com dan ia akan digunakan sebagai medium untuk menerbitkan semua maklumat rasmi yang berkaitan dengan perniagaan Bursa dan berita kewangan lain, tertakluk kepada batasan penerbitan maklumat melalui laman web.

9.24  Bursa akan mengeluarkan senarai Pembukaan dan Penutupan Harga harian setiap mata wang Crypto atau Kontrak Perdagangan di Bursa. Senarai sedemikian hendaklah diterbitkan atau disediakan dalam media sedemikian, sebagaimana yang diputuskan oleh Bursa, atau akan disediakan di laman web rasmi Bursa

9.25  Harga mata wang Crypto dan Kontrak yang diperdagangkan di ATS hendaklah direkodkan oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian mengikut cara yang ditetapkan oleh Bursa.

9.26  Bursa akan menyampaikan semua maklumat rasmi kepada Anggota melalui e-mel kepada e-mel berdaftar Ahli dengan Bursa. Semua arahan yang terkandung dalam surat tersebut hendaklah menjadi pengikatan kepada semua Ahli.

9.27  Tiada Ahli Bursa akan terlibat dalam sebarang perniagaan, yang mungkin memudaratkan kepentingan Bursa. Penglibatan sedemikian oleh Ahli, jika dibuktikan akan memudaratkan kepentingan Bursa,dan akan membuat Ahli bertanggungjawab atas tindakan tatatertib.

9.28  Bursa mempunyai hak untuk memeriksa Buku Akaun, Perisian Komputer dan Perkakasan yang digunakan oleh Ahli untuk mengakses ATS.


10. PENGGUNAAN TEKNOLOGI

10.1  Bursa akan menentukan Norma dan Syarat yang diperlukan berkaitan dengan penggunaan teknologi oleh Bursa, Ahli, Pelanggan dan Peserta yang termasuk Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Pembekal Perkhidmatan Internet, Rangkaian Maya Persendirian, dengan tujuan untuk menyediakan keselamatan, keselamatan dan integriti sistem ATS atau Dagangan Bursa.

10.2  Bursa mempunyai kuasa untuk memberi tauliah kepada vendor untuk bekalan, pemasangan dan penyelenggaraan ATS, perisian lain, sistem komputer, rangkaian dan peralatan lain yang diperlukan untuk mengakses sistem ATS atau Sistem Dagangan Bursa

10.3  Bursa, Ahli dan Pelanggan mereka, hanya dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan vendor yang ditetapkan untuk pemasangan dan penyelenggaraan perisian, perkakasan, rangkaian atau sistem lain yang diperlukan untuk berdagang di Bursa. Jika mana-mana Ahli atau Pelanggan menggunakan mana-mana perisian atau perkakasan atau perkhidmatan mana-mana vendor lain untuk mengakses ATS selain daripada perisian dan perkakasan yang ditetapkan oleh Bursa, keanggotaan Ahli tersebut dan keistimewaan dagangannya akan ditamatkan.

10.4  Mana-mana Ahli atau Pelanggan yang menggunakan perkhidmatan vendor perisian yang ditetapkan untuk perdagangan dalam ATS hendaklah membayar fi perkhidmatan yang diperlukan kepada vendor yang ditetapkan atau Bursa, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa.


11. SISTEM PERDAGANGAN AUTOMATIK DALAM TALIAN

11.1  Bursa akan menyediakan Sistem Dagangan Dalam Talian Automatik (ATS), atau mana-mana sistem dagangan lain, kepada Ahli dan Pelanggan untuk mengakses dan menjalankan perdagangan dalam mata wang Crypto dan / atau Kontrak yang tersedia untuk diperdagangkan di ATS oleh Bursa.

11.2  Bursa akan menentukan infrastruktur yang diperlukan untuk Ahli dan Pelanggan untuk mewujudkan sambungan dengan ATS atau Sistem Dagangan Bursa.

11.3  Bursa hendaklah menetapkan spesifikasi / perihalan perkakasan, perisian, jalur lebar, kelengkapan dan spesifikasi teknologi oleh Ahli dan Pelanggan dan menjalankan pemeriksaan, jika diperlukan, dari masa ke semasa.

11.4  Setiap Ahli akan diberi akses kepada ATS untuk berdagang di Bursa.

11.5  Setiap Pelanggan hendaklah disediakan dengan Platform Dalam Talian untuk berdagang di ATS daripada Bursa.

11.6  Ahli, Jabatan Penjelasan dan Penyelesaian, Peserta , Pelanggan Bursa hanya akan menggunakan ATS, rangkaian, perisian, talian sewa internet atau sambungan V-Sat yang diluluskan oleh Bursa. Bursa melarang penggunaan mana-mana perisian dan sistem operasi tanpa kebenaran atau cetak rompak oleh Ahli pada mana-mana peralatannya.

11.7  Ahli yang diisytiharkan sebagai pengganti atau mana-mana Ahli atau orang yang berkaitan dengan Ahli, yang kehadirannya boleh memudaratkan kepentingan Bursa, maka Ahli tersebut tidak dibenarkan untuk Dagang di Bursa atau menggunakan premis Ahli untuk tujuan perdagangan.

11.8  Bursa dan Jabatan Kliring dan Penyelesaiannya hanya mempunyai hak pentadbiran untuk mengendalikan ATS untuk tujuan pemantauan Kliring dan Penyelesaian Perdagangan secara automatik.


12. PARAMETER OPERASI UNTUK PERDAGANGAN

12.1  Bursa menetapkan Syarat dan Peraturan, parameter operasi mengenai transaksi dalam mata wang Crypto atau Kontrak yang diperdagangkan pada ATS atau mana-mana Sistem Perdagangan lain termasuk penentuan butiran fungsi ATS, had pada Perdagangan dan posisi Terbuka, Kerugian Mark-to -Market , Pendedahan, penumpuan dan penyebaran antara Kadar BID dan ASK (Tawaran), Unit Perdagangan, Nilai Asas Sebutharga, Had Posisi, Batasan Pendedahan, Saiz Tick, Tahap dan Sistem Generasi Awas, Jenis-jenis mata wang Crypto atau Kontrak dan Perdagangan, Spesifikasi Buku Pesanan yang berbeza, jenis Pesanan, Syarat Pesanan dan butir-butir lain yang berkaitan dengan Pesanan dan Dagangan, Penyelenggaraan rekod transaksi.

12.2  Kemudahan dan maklumat yang disediakan di ATS adalah eksklusif untuk Pelanggan dan Ahli; Ahli dan Pelanggan mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan, menerbitkan, membekalkan, mengolah semula, menghantar semula, menyimpan atau menyediakan kepada orang lain maklumat dan kemudahan ATS tanpa kebenaran terlebih dahulu dari Bursa.


13. KEHILANGAN AKSES KEPADA ATS

Sekiranya ada berlaku Penggantungan Keahlian, ke non-aktifan sambungan ke ATS, kegagalan atau kerosakan ATS Ahli dan / atau kehilangan akses kepada ATS, atau mana-mana keadaan lain yang serupa yang mana Bursa menganggap perlu, Bursa boleh, dengan budi bicara dan tanpa apa-apa jaminan, menjalankan bagi pihak Ahli dan Pelanggannya, untuk menutup Perjanjian Urus Niaga yang tertunggak Ahli atas permintaan yang sah yang diterima daripada Ahli tersebut, tertakluk kepada terma dan syarat yang dikenakan oleh Bursa dari masa ke masa di mana risiko ditanggung oleh Ahli tersebut sepenuhnya. Sekiranya Ahli tidak membuat permintaan yang sah, maka Bursa akan menutup Transaksi Tertunggak tersebut tanpa sebarang notis terlebih dahulu kepada Ahli, dan untuk penutupan dan hasilnya, Bursa tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, jika ada, terhadap Ahli tersebut dan Pelanggannya.


14. KONTINGENSI PADA ATS

14.1  Bagi memudahkan Ahli untuk menjalankan Perdagangan sekiranya berlaku kegagalan ATS akibat kegagalan pautan internet, Bursa akan menyediakan kemudahan Dagangan Luar Talian sebagai sokongan pengendalian Pesanan kecemasan, dengan syarat bahawa tiada liabiliti boleh dilampirkan kepada Bursa sekiranya berlaku kegagalan sistem kerana tidak menyediakan kemudahan luar jangka kontinjensi, walaupun ia mengakibatkan kerugian kepada Ahli Bursa.

14.2  Tanpa menjejaskan apa-apa yang terkandung dalam peruntukan di atas, kegagalan atau kerosakan ATS atau kehilangan akses kepada ATS atau sebarang kegagalan kontinjensi Kemudahan luar jangka tidak akan mengurangkan, mengubah atau menjejaskan liabiliti Ahli atau Pelanggan berkenaan dengan mana-mana Dagangan, sudah dilaksanakan oleh mana-mana Ahli atau Pelanggan.


15. PENGURUSAN PERDAGANGAN

15.1  Bursa mempunyai kuasa untuk menetapkan Syarat dan Prosedur yang akan diikuti oleh Ahli untuk Memasukkan, Meminda atau Membatalkan Pesanan pada ATS. Syarat-syarat tersebut hendaklah seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Bursa yang berkenaan, yang boleh, antara lain, menentukan butiran yang akan dimasukkan secara paksa dari ATS yang diluluskan pada masa Kemasukan Pesanan, seperti, Kod Pelanggan, Jenis Pesanan, Simbol atau kod mata wang Crypto atau Kontrak.

15.2  Setiap Ahli dan Pelanggan hendaklah Masukkan, Mengubah atau Batal Pesanan pada ATS mengikut Peraturan Bursa. Setiap Ahli hendaklah mengekalkan, dalam rekodnya, perincian Pesanan yang diterima daripada Pelanggan atau Pengubahsuaian yang dibuat mengikut cara yang ditetapkan oleh Bursa.

15.3  Seorang Ahli bertanggungjawab untuk semua Perdagangan dan Perdagangan yang dilakukan oleh Pelanggan dan Sub-Brokernya.

15.4  Apa-apa Pembatalan atau Pengeluaran Perdagangan yang dibuat oleh Pelanggan adalah muktamad dan terikat bersama Ahli tersebut. Ahli itu bertanggungjawab untuk menjual mata wang Jual Crypto atau Menutup Kontrak yang dibuka sendiri atau bagi pihak Pelanggannya. Ahli hendaklah menanggung rugi Bursa terhadap sebarang kerugian atau liabiliti yang timbul daripada atau bersampingan dengan mata wang Penjualan mata wang Crypto atau Penutupan Kontrak.

15.5  Bursa akan menentukan prosedur yang akan dipohon untuk Pesanan Pemadan pada ATS atau Sistem Dagangan. Kecuali dinyatakan, Pesanan akan dipadankan dengan keutamaan Harga-Masa.

15.6  Pesanan yang diletakkan di ATS adalah tertakluk kepada Pengesahan Margin yang Tersedia, Kuantiti, Harga, Nilai dan lain-lain, di bawah kaedah-kaedah, Undang-Undang Kecil dan Peraturan Bursa.

15.7  Pesanan untuk Beli atau Jual akan menjadi transaksi yang dipadankan dan diselaraskankan apabila ia dipadankan dalam ATS atau Sistem Dagangan melainkan jika Jabatan Kliring dan Penyelesaian mendapati bahawa tidak sah kerana tidak mematuhi Keperluan Margin dan Terma dan Syarat lain Crypto mata wang atau kontrak.

15.8  Semua Posisi Terbuka di Bursa akan Ditandatangani untuk Mark-to market (MTM), pada Harga Penyelesaian, oleh Jabatan Penjelasan dan Penyelesaian, pada akhir hari dagangan atau pada selang waktu yang ditetapkan oleh Bursa. Bursa mempunyai hak untuk menjejaskan Marked-To-Market lebih daripada satu kali sepanjang hari kerja, jika dianggap perlu kerana risiko pasaran atau parameter lain yang berkaitan.

15.9  Setiap Posisi hendaklah mempunyai Penyelesaian pada akhir masa dagangan setiap hari , kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh Bursa. Bursa akan menerbitkan Harga Penyelesaian Harian dalam ATS bagi setiap Instrumen. Harga Penyelesaian akan ditentukan oleh Bursa berdasarkan harga yang diperdagangkan atau disebut harga semasa penutupan Instrumen tersebut.

15.10  Semua posisi yang belum dijelaskan pada akhir hari dagangan dalam Tempoh Kontrak yang matang akan ditutup oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian pada tarikh matang dengan kadar yang ditetapkan oleh Bursa.

15.11  Jika Bursa, atas usahanya sendiri, mendapati bahawa mana-mana mata wang Crypto atau Kontrak yang dilaksanakan di ATS atau Sistem Dagangan telah dilakukan dengan cara yang curang dan / atau dengan hasrat untuk menipu Bursa, atau didapati merugikan Bursa, Bursa akan membatalkan Perdagangan itu dan mengambil tindakan untuk mendapatkan semula kerugian, jika ada, yang ditanggung oleh Bursa dan / atau mana-mana Ahli atau Pelanggan dan akan memulakan tindakan tatatertib terhadap Ahli atau Pelanggan yang terlibat dalam perdagangan yang tidak dapat diterima dan tidak beretika itu .


16. BATAS UNTUNG (MARGIN)

16.1  Bursa hendaklah menentukan keperluan Deposit Margin untuk semua Kontrak, variasi dan cara pembayaran dari semasa ke semasa. Keperluan Margin tersebut mungkin berbeza-beza berdasarkan mata wang dan kontrak Crypto dan jika keperluan timbul disebabkan oleh turun naik atau faktor lain, Bursa juga boleh memperkenalkan Margin Variable atau peningkatan margin demi kepentingan Peserta Pelanggan dan Bursa.

16.2  Bursa boleh menetapkan Margin Tambahan atau Khas untuk mana-mana mata wang Crypto atau Kontrak. Bursa mempunyai hak untuk mempengaruhi semakan ke atas atau ke bawah untuk Margin bagi setiap mata wang Crypto atau Kontrak dan semakan tersebut dapat dilaksanakan dengan notis singkat untuk melindungi kepentingan Peserta Dagangan.

16.3  Bursa mengikut budi bicara sendiri boleh merumuskan dan menetapkan Buku dan Peraturan Aturan Margin yang terkandung dalam Buku Aturan tersebut akan mengikat semua Anggota, Pelanggan dan Peserta Dagangan dalam Bursa

16.4  Setiap Ahli dan Pelanggan akan mendepositkan jumlah Margin yang sesuai dengan Bursa terhadap semua aggregat Posisi Terbuka.

16.5  Setiap Anggota Bursa yang melaksanakan transaksi bagi pihak Pelanggan hendaklah mengutip dari Pelanggan atau Sub-Broker mengikut mana yang berkenaan, Margin yang ditentukan dari semasa ke semasa, terhadap Posisi Terbuka mereka dalam masa yang ditetapkan oleh Bursa.

16.6  Akaun bagi semua Ahli dan Pelanggan hendaklah Marked-To-Market setiap hari oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian dan, dengan itu, semua Ahli dan Pelanggan adalhlah diarahkan untuk menampung apa-apa kekurangan dalam Margin seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian. Kegagalan untuk menampung Margin tersebut oleh Ahli dan / atau Pelanggan dalam tempoh masa yang ditentukan boleh menyebabkan penutupan Posisi Terbuka, menonaktifkan atau penggantungan Terminal Perdagangan, dan Perisytiharan sebagai keingkaran oleh Bursa.

16.7  Ahli dan Pelanggan akan menyimpan Dana Transaksi Pendahuluan, Margin Permulaan dan / atau Variasi Margin dalam Draf Permintaan / Cek atau melalui Pemindahan Elektronik atau sebarang mod lain yang dibenarkan oleh Bursa dengan Bursa mengikut cara yang ditetapkan oleh Bursa.

16.8  Dana-dana yang terkandung dengan Pertukaran Ahli akan digunakan oleh Bursa untuk menyelesaikan bayaran Ahli dan / atau Pelanggan pada Mark-To-Market atau untuk memenuhi kewajipan yang terhasil daripada Posisi Terbuka mereka.

16.9  Bursa boleh menentukan jenis / kuantiti Margin dan penggunaannya dari semasa ke semasa. Margin tersebut mungkin berbeza daripada Instrumen kepada Instrumen lain.

16.10  Bursa akan Menutup Kedudukan Terbuka Ahli dan / atau Pelanggan apabila panggilan bagi margin selanjutnya atau bayaran lain yang kena dibayar tidak dibayar oleh Anggota dan / atau Pelanggan;

16.11  Jabatan Kliring dan Penyelesaian boleh menutup Posisi Terbuka Ahli, apabila panggilan untuk Margin lanjut atau apa-apa bayaran lain yang kena dibayar tidak dipatuhi oleh Ahli.


17. JABATAN KLIRING DAN PENYELESAIAN

17.1  Kliring dan Penyelesaian semua dagangan pada pelbagai Kontrak dalam Bursa adalah proses yang telus dan proses tersebut akan diuruskan oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian, Jabatan yang berasingan dan Divisi Bursa. Jabatan Penjelasan dan Penyelesaian bertanggungjawab untuk merangka Dasar dan memantau semua aktiviti yang berkaitan dengan kliring dan Penyelesaian Perdagangan.

17.2  Bursa juga akan merumuskan Kaedah dan Prosedur berasingan berkenaan dengan Jabatan Kliring dan Penyelesaian, termasuk fungsi Jabatan Kliring dan Penyelesaian. Jabatan Penjelasan dan Penyelesaian bertanggungjawab untuk menerima dan mematuhi semua Undang-undang Kecil, Kaedah, Pemberitahuan dan Sirkulasi yang berkaitan dengan Jabatan Penjelasan dan Penyelesaian.

17.3  Jabatan Kliring dan Penyelesaian Bursa bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan Akaun Perdagangan yang Baik, Mengurus Margin Ahli dan Pelanggan.

17.4  Pembuat Pasaran dibenarkan oleh Bursa untuk berfungsi sebagai Pembuat Pasaran dengan tujuan menyediakan kecairan dalam Pasaran. Bursa boleh menetapkan keistimewaan untuk Pembuat Pasaran bagi menyediakan kecairan dana untuk Cryptocurrency atau Kontrak yang baru dilancarkan untuk jangka masa tertentu.

17.5  Bagi tujuan kliring dan Penyelesaian Perdagangan, Ahli hendaklah mengekalkan kecairan yang mencukupi dengan Jabatan Kliring dan Penyelesaian sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dan Jabatan Kliring dan Penyelesaian.

17.6  Jabatan Kliring dan Penyelesaian boleh mengikut budi bicaranya untuk menghentikan Perkhidmatan Penjelasan atau Menyelesaikan selepas Menutup Kontrak tunggakan Ahli. Jabatan Kliring dan Penyelesaian hendaklah memaklumkan sebab-sebab untuk menghentikan perkhidmatan secara bertulis kepada Ahli dan juga kepada Bursa;

17.7  Bursa tidak akan menjamin dan bertanggungjawab terhadap Obligasi Kewangan mana-mana Ahli kepada Pelanggannya.

17.8  Setiap Ahli bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua komitmennya kepada Bursa dan Pelanggan tanpa mengira sama ada satu atau lebih Pelanggan di mana urusan antaranya telah gagal. Kelalaian mana-mana satu atau lebih Pelanggan tidak akan menjejaskan hak-hak pelanggan lain yang mempunyai urusan dengan Ahli;

17.9  Jabatan Kliring dan Penyelesaian bertanggungjawab menerima dan menyelenggara pembayaran Margin, mengawasi Posisi Terbuka dan Margin, dan penghantaran dokumen dan pembayaran di kalangan Anggota Bursa.


18. KLIRING DAN PENYELESAIAN

18.1  Apabila suatu mata wang Crypto atau Kontrak dipadankan dan Marked-To-Market oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian, Ahli akan diganti sebagai pihak kaunter untuk semua liabiliti kewangan bersih Ahli dan Pelanggan.

18.2  Ahli adalah bertanggungjawab untuk Transaksi yang Belum Dijelaskan sehingga Dilupuskan atau Diimbangi.

18.3  Semua Urus Niaga dalam mata wang Crypto atau Kontrak yang diperdagangkan di bursa adalah tertakluk kepada Marked-To-Market dan Penyelesaian melalui Jabatan Kliring dan Penyelesaian, pada selang masa yang ditetapkan oleh Bursa, kecuali pada hari cuti apabila tiada Dagangan dan Penjelasan. Bursa itu mempunyai hak untuk membuat Marked-To-Market dan Penyelesaian melalui Jabatan Kliring dan Penyelesaian lebih daripada satu kali sepanjang Hari Kerja, jika dianggap sesuai dengan risiko Akaun Pasaran dan Parameter lain; dan Penyelesaian untuk perbezaan yang terhutang pada Urus Niaga Tertunggak akan dibuat oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian.

18.4  Setiap Hari Dagangan hendaklah menjadi Hari Penyelesaian, melainkan jika diisytiharkan sebaliknya oleh Bursa mengikut budi bicaranya. Harus ada Harga Penyelesaian harian berkenaan dengan setiap mata wang Crypto atau Kontrak, dan ia akan ditentukan oleh Bursa.

18.5  Semua Urus Niaga, selepas Marked-to market dan Penyelesaian, akan diselaraskan oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian dan dimasukkan ke dalam Penyelesaian Marked-to market yang seterusnya.

18.6  Sekiranya mata wang Crypto dan / atau Kontrak di bawah Penyelesaian untuk kali pertama, prosedur Harga Penyelesaian akan diputuskan oleh Bursa.

18.7  Semua mata wang Crypto dan / atau Kontrak yang tertunggak pada akhir Tarikh Matang, seperti yang ditentukan oleh Bursa, akan Ditutup oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian Bursa menggunakan kadar pada tarikh matang yang ditetapkan oleh Jabatan Kliring dan Penyelesaian Bursa.


19. PENUTUPAN

Setiap Ahli bertanggungjawab untuk Menutup semua Posisi Terbuka yang disimpan oleh Pelanggan pada atau sebelum Tarikh Matang yang ditentukan oleh Bursa untuk setiap mata wang Crypto atau Kontrak yang diperdagangkan di Bursa. Sekiranya Ahli gagal menutup mana-mana posisi Terbuka pada tarikh Kematangan, Bursa akan membuat Penutupan Posisi Terbuka tersebut pada Tarikh Kematangan dan Ahli-ahli akan bertanggungjawab untuk menanggung semua dan setiap kerugian jika dikekalkan dalam keadaan demikian kepada mana-mana pihak . Setiap Ahli akan membayar ganti rugi Bursa dan Peserta lain atas apa-apa kerugian atau kos yang timbul daripada atau kos sampingan yang timbul akibat dari penutupan transaksi oleh Bursa sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada Ahli tersebut.


20. LAPORAN DAN BUKU AKAUN

20.1  Berhubung dengan semua Perdagangan yang dilakukan oleh Anggota Bursa, Jabatan Kliring dan Penyelesaian menyampaikan laporan secara elektronik kepada Ahli masing-masing, termasuk Kewajiban Penyelesaian yang berkaitan dengannya. Semua laporan dan Obligasi tersebut akan mengikat Anggota Bursa kecuali ada pertikaian dalam masa tiga hari dari tarikh terbitannya.

20.2  Ahli-ahli Bursa hendaklah menyediakan untuk Bursa apa-apa laporan yang diperlukan oleh Bursa dari Ahli-ahli dari semasa ke semasa. Maklumat yang akan disediakan dalam laporan itu akan ditetapkan oleh Bursa dengan Pemberitahuan dari semasa ke semasa.

20.3  Ahli hendaklah memberitahu Bursa sebarang kejadian, yang boleh membahayakan Kekuatan kewangan atau mengganggu keupayaan Ahli untuk mengendalikan perniagaannya bersama kepentingan Bursa.

20.4  Semua Ahli Bursa dikehendaki mengekalkan Buku Akaun, Pendaftaran, Penyata dan Rekod lain, dalam bentuk fizikal atau elektronik, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa. Semua Dokumen dan Rekod hendaklah disimpan dengan baik dan dipelihara sekurang-kurangnya untuk beberapa tempoh, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa dan / atau di bawah undang-undang Malaysia. Semua Dokumen dan Rekod berkenaan hendaklah disediakan kepada Bursa untuk Pemeriksaan, apabila diperlukan.

20.5  Ahli hendaklah mengemukakan dirinya untuk diaudit dan disiasat dengan memberikan semua buku, rekod, fail dan maklumat lain sebagaimana yang dikehendaki atas arahan Bursa. Pengauditan dan siasatan adalah terhad kepada hal ehwal Para Anggota sebagai penyedia Perkhidmatan Perdagangan dan / atau Jabatan Kliring dan Penyelesaian kepada Pelanggan mereka. (a) Setiap Ahli hendaklah mengemukakan sijil yang menunjukkan nilai bersihnya dalam bentuk yang ditetapkan dan disahkan oleh juruaudit yang layak , sekali dalam setiap Tahun Kewangan. (b) Sijil yang menunjukkan nilai bersih bagi setiap Tahun Kewangan hendaklah dikemukakan dalam masa 3 bulan selepas tamatnya tahun kewangan itu . (c) Berhubung fasal 5 (a) dan 5 (b) di atas, Bursa berhak untuk mengarahkan mana-mana Ahli untuk mengemukakan sijil harta nilai bersih yang diaudit atau yang belum diaudit apabila diperlukan oleh Bursa. Jika mana-mana arahan sedemikian dikeluarkan, ahli hendaklah mengemukakan sijil bernilai bersih mengikut arahan Bursa. (d) Tidak mengemukakan sijil bernilai bersih oleh seorang ahli adalah melanggar undang-undang dan ia akan dikenakan denda sebanyak ...... Ringgit setiap hari sehingga serahan dibuat kepada Bursa. (e) Denda akan dipulihkan oleh Bursa daripada dari simpanan Ahli yang tersedia dengan Bursa. Denda maksimum yang boleh dipulihkan daripada Ahli di bawah fasal ini tidak boleh melebihi ....... Ringgit untuk satu pelanggaran. Jikalau sijil bernilai bersih tidak dikemukakan untuk 2 Tahun Kewangan berturut-turut ia adalah pelanggaran yang membolehkan Anggota itu digantung dari keahlian . (f) Seseorang Ahli boleh mengemukakan sijil bernilai bersih walaupun dia digantung keahlian oleh Bursa.

20.6  Sekiranya terdapat sebarang pertikaian atau perbezaan pendapat yang berasal dari atau berkaitan dengan tempahan atau Perdagangan kerana ketidakpadanan antara laporan Ahli dan laporan Bursa, laporan Bursa adalah muktamad, konklusif dan menjadi perikatan kepada Anggota.


21. DANA PENDAHULUAN TRANSAKSI

21.1  Bursa menetapkan Norma, Prosedur, Terma dan Syarat Dana Pendahuluan Urus Niaga yang akan dikumpulkan daripada Ahli.

21.2  Setiap Ahli dikehendaki menyumbang dan menyediakan amaun minimum sekuriti, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa, kepada Dana Pendahuluan Transaksi. Dana Pendahuluan Transaksi akan dipegang oleh Bursa. Wang dalam Dana Pendahuluan Urus Niaga akan digunakan mengikut cara, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Kecil, Syarat dan Peraturan Bursa dan Surat Pekeliling dan Garis Panduan yang ditetapkan.

21.3  Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Bursa, Bursa akan mengira jumlah sekuriti minimum yang akan didepositkan berdasarkan limit perolehan (nilai) yang diluluskan bagi setiap Ahli. Limit perolehan yang diluluskan adalah perolehan maksimum yang diluluskan oleh Bursa untuk Ahli untuk sebarang tempoh masa tertentu. Ini termasuk ahli sendiri dan juga jumlah perolehan Pelanggannya. Dalam hal jika Ahli mencapai batas yang diluluskan ahli bole memohon dengan Bursa untuk meningkatkan batas maksima tersebut. Berdasarkan permohonan tersebut, Bursa perlu mengkaji Terma dan mempertimbangkan peningkatan tersebut. Di dalam keadaan tertentu, Bursa berhak untuk meningkatkan had tersebut.

21.4  Amaun yang didepositkan oleh mana-mana Ahli ke atas Dana pendahuluan Transaksi akan dikembalikan, tertakluk kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan oleh Bursa.

21.5  Bursa, mengikut budi bicaranya, akan menentukan cara / bentuk Deposit, Prosedur Penggantian dan Pengeluaran dana pendahuluan Transaksi .

21.6  Dana pendahuluan Transaksi boleh digunakan untuk tujuan sedemikian, sebagaimana yang diperuntukkan oleh Bursa dari semasa ke semasa, yang mungkin termasuk:

a.  untuk memenuhi keperluan Margin Ahli;

b.  untuk memenuhi kekurangan dan deficit yang timbul daripada kewajipan Kliring dan Penyelesaian Ahli berkenaan dengan Transaksi tersebut, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Kecil, Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan Bursa ini; dan

c.  untuk memenuhi apa-apa kerugian atau liabiliti Bursa yang timbul daripada operasi Kliring dan Penyelesaian Transaksi tersebut, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-undang Kecil, Syarat dan Peraturan Bursa ini.

21.7  Bilamana Ahli tidak memenuhi kewajipan penyelesaiannya kepada Bursa yang timbul daripada operasi Perdagangan dan / atau Kliring dan penyelesaian berkenaan dengan Transaksinya, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-undang Kecil, Syarat dan Peraturan Pertukaran, Bursa boleh menggunakan Dana Pendahuluan Urus Niaga dan wang lain yang berbentuk kredit Ahli tersebut setakat yang perlu untuk memenuhi kewajipannya di bawah Terma dan Syarat tersebut, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa.

21.8  Bilamana Ahli tidak memenuhi kewajiban penyelesaiannya kepada Bursa yang timbul daripada Transaksi, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Kecil, Syarat dan Peraturan Bursa ini, atau apabila Anggota dinyatakan sebagai gagal membuat penyelesaian, Bursa akan menggunakan Dana Pendahuluan Transaksi di mana Norma dan Prosedur yang berkaitan dengan penggunaan sedemikian akan diputuskan oleh Bursa

21.9  Sekiranya jumlah kumulatif yang disebutkan di atas tidak mencukupi, baki yang perlu diselesaikan akan dinilai terhadap semua Ahli dalam bahagian yang sama dengan jumlah Sumbangan dan Deposit mereka ke Deposit Securiti, dan Ahli dikehendaki menyumbangkan atau Mendeposit jumlah baki yang berkurangan dalam Dana Pendahuluan Transaksi dalam masa yang ditetapkan, sebagaimana yang diperuntukkan oleh Bursa ini dari semasa ke semasa.

21.10  Sekiranya caj pro-rata dibuat seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Kecil terhadap Sumbangan atau Deposit sebenar Ahli, dan ekoran jika baki Sumbangan Ahli ke atas Dana Pendahuluan Transaksi jatuh di bawah Sumbangan yang diperlukan, Ahli itu akan menyumbang ke arah kekurangan dalam Dana Pendahuluan Transaksi dalam masa yang ditentukan oleh Bursa.

21.11  Di mana mana-mana Ahli, yang dikehendaki menyumbang jika gagal berbuat demikian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bursa. Bursa itu akan mengisytiharkan Anggota itu sebagai ingkar dan akan mengambil tindakan yang sesuai sebagaimana yang difikirkannya patut.

21.12  Sumbangan dan Deposit Setiap Ahli ke atas Dana Pendahuluan Transaksi akan dibahagikan oleh Bursa di antara pelbagai segmen Perdagangan atau kliring, yang ditetapkan oleh Bursa di mana Ahli boleh mengambil bahagian, mengikut kadar yang ditentukan oleh Bursa. Bursa akan mengekalkan hak untuk menggunakan Dana yang diperuntukkan kepada segmen Perdagangan tertentu untuk menyesuaikan kerugian atau liabiliti, yang berkaitan operasi segmen itu atau bagi mana-mana segmen lain, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa mengikut budi bicaranya.

21.13  Liabiliti bagi Bursa yang terhasil daripada kontrak antara Anggota dengan Bursa kerana kerugian yang berkaitan dengannya akan terhad kepada jumlah Sumbangan yang dibuat kepada Dana pendahuluan Transaksi . Tiada liabiliti selanjutnya akan timbul kepada Bursa.


22. DANA JAMINAN PENYELESAIAN

22.1  Bursa atau Perbadanan Kliring hendaklah menyenggarakan Dana Jaminan Penyelesaian, sama ada secara berasingan atau bersama, berkenaan dengan kliring segmen atau segmen-segmen yang berlainan,sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

22.2  Bursa boleh menetapkan dari semasa ke semasa Norma, Prosedur, Terma dan Syarat yang mengawal setiap Dana Jaminan Penyelesaian yang boleh, antara lain, menentukan jumlah Deposit atau Sumbangan yang akan dibuat oleh setiap Ahli kepada Kumpulan Wang Jaminan Penyelesaian yang berkaitan, terma, cara dan mod Deposit atau Sumbangan, syarat-syarat pembayaran balik Deposit atau Pengeluaran sumbangan daripada Dana Jaminan Penyelesaian, Caj Penggunaan, Penalti dan tindakan Tatatertib untuk tidakperlaksanaan

22.3  Ahli dikehendaki menyumbang dan menyediakan Deposit, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa dari semasa ke semasa, kepada Kumpulan Wang Jaminan Penyelesaian yang berkaitan. Dana Jaminan Penyelesaian akan dipegang oleh Bursa. Wang dalam Dana Jaminan Penyelesaian hendaklah digunakan mengikut cara, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

22.4  Bursa boleh menentukan jumlah Sumbangan atau Deposit yang akan dibuat oleh setiap Ahli dan / atau kategori Ahli yang boleh, antara lain, memasukkan jumlah minimum yang disediakan oleh setiap Ahli ke atas Dana Jaminan Penyelesaian dari semasa ke semasa untuk membentuk sebahagian daripada Dana Jaminan Penyelesaian.

22.5  Dana Jaminan Penyelesaian boleh digunakan untuk tujuan sedemikian, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-undang dan Peraturan-Peraturan Kecil ini dan tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa, yang mungkin termasuk:

a.  permohonan sementara Dana Jaminan Penyelesaian untuk memenuhi kekurangan dan defisit yang timbul daripada obligasi Kliring dan Penyelesaian Transaksi.

b.  menampung apa-apa kerugian atau liabiliti Bursa yang timbul daripada operasi Kliring dan Penyelesaian Transaksi tersebut

c.  apa-apa tujuan lain, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa, dari semasa ke semasa.

22.6  Bilamana Ahli tidak dapat memenuhi Obligasi Penyelesaiannya kepada Jabatan Kliring Bursa hasil daripada urus niaganya, Bursa boleh menggunakan Kumpulan Wang Jaminan Penyelesaian dan wang lain yang berbentuk kredit Ahli setakat yang perlu untuk memenuhi kewajipannya di bawah Terma dan Syarat tersebut, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

22.7  Liabiliti Bursa yang terhasil daripada kontrak Anggota dengan Bursa mengenai kerugian yang berkaitan daripadanya akan terhad kepada jumlah Sumbangan yang dibuat kepada Dana Jaminan Penyelesaian. Dana Jaminan Penyelesaian Bursa tidak boleh digunakan untuk memenuhi kewajiban Anggota kepada Anggota lain Bursa , di mana Bursa adalah bukan parti yang terlibat atau di mana Bursa menarik balik penglibatan atas sebab Akaun penipuan atau Transaksi yang palsu sebagai yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Kecil dan Peraturan yang berkaitan dari semasa ke semasa atau kewajipan kepada Sub-broker atau Pelanggan oleh Ahli, dan kepada kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengannya atau bersampingan dengannya.

22.8  Mana-mana sumbangan yang dibuat kepada Kumpulan Wang Jaminan Penyelesaian tidak boleh dikembalikan kepada Ahli dan akan dilucuthakkan oleh Bursa atas Penamatan atau Pembatalan Keahlian oleh Ahli. Jumlah yang dilucuthakkan akan digunakan oleh Bursa untuk tujuan yang disebutkan di atas.


23. LIMIT KLIRING

23.1  Bursa boleh menetapkan had posisi Terbuka yang diguna pakai kepada Anggota Bursa berdasarkan jumlah Deposit kepada Dana Transaksi / Dana Pendahuluan Margin atau mana-mana Dana lain yang ditubuhkan oleh Bursa.

23.2  Bursa boleh menentukan Had Kliring yang berbeza untuk Instrumen yang berbeza. Ahli-ahli boleh membuat Deposit Tambahan ke Dana Pendahuluan Transaksi / Dana Margin atau Dana Lain yang ditentukan oleh Bursa.

23.3  Nilai monetari agregat mata wang dan Crypto dan Kontrak akan ditentukan berdasarkan (i) Kedudukan Posisi Terbuka setiap mata wang Crypto atau Kontrak Ahli (ii) Harga Penyelesaian atau Harga Pasaran masing-masing.


24. KOD PENGENDALIAN

24.1  Setiap Anggota Bursa hendaklah bertindak dengan cara yang terbaik untuk kepentingan Bursa dan untuk melindungi dan menjaga kepentingan Pelanggan yang berurusniaga di Bursa. Seorang Ahli adalah tertakluk kepada Prosiding Tatatertib jika dia melanggar amalan perniagaan yang baik,i jika dia bertindak dengan cara yang memudaratkan kepentingan Bursa, dan apa-apa salah laku dalam mengurus yang berhubungan dengan UrusNiaga di Bursa atau apa-apa pelanggaran terhadap ketidakpatuhan Undang-Undang Kecil, Peraturan dan Peraturan Bursa.

24.2  Bursa hendaklah menetapkan Peraturan dan Garis Panduan yang dikeluarkan, seperti yang dikehendaki dari semasa ke semasa, berkenaan dengan Tatakelakuan yang perlu diterap oleh setiap Ahli Bursa.

24.3  Bursa boleh, mengikut budi bicaranya, menjalankan pengawasan, penyiasatan dan mana-mana aktiviti berkaitan Pasaran lain, sama ada dengan sendirinya atau oleh entiti yang diberi kuasa yang sepatutnya atau melalui penyumberan luar.


25. TINDAKAN DISIPLIN

25.1  Sekiranya Bursa mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Transaksi dalam Bursa oleh Ahli dan / atau Pelanggan sedang dijalankan dengan cara yang menjejaskan Pelabur atau Pasaran Perdagangan atau mana-mana Ahli atau orang yang berkaitan dengan Perdagangan dengan Bursa telah melanggar Tatakelakuan atau mana-mana peruntukan Undang-undang Kecil, Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan Bursa, ia hendaklah pada bila-bila masa mengarahkan Jawatankuasa Tatatertib untuk menyiasat hal ehwal dan perniagaan Ahli atau Pelanggan tersebut dan mengemukakan laporan mengenainya ke Bursa.

25.2  Bursa akan memberi peluang kepada Anggota untuk memberikan penjelasan dan juga peluang untuk pendengaran peribadi mengikut cara yang ditetapkan oleh Bursa sebelum mengambil apa-apa Tindakan Tatatertib terhadap Anggota tersebut daripada laporan oleh Jawatankuasa itu.

25.3  Mana-mana Pesanan yang diluluskan oleh Bursa dalam Prosiding Tatatertib itu adalah mengikat Ahli-ahli tersebut. Bursa boleh mengenakan denda, menggantung atau menamatkan Ahli tersebut bergantung kepada sifat dasar pelanggaran tersebut.

25.4  Bursa akan menetapkan Norma dan Prosedur untuk Penyiasatan dan prosedur pendengaran.


26. PENGGANTUNGAN

26.1  Bursa mempunyai hak untuk menggantung Keanggotaan dan mengnonaktifkan ATS Ahli atas sebab-sebab berikut:

a.  tidak mematuhi Undang-undang Kecil, Aturan, Tatakelakuan dan / atau Peraturan Bursa;

b.  tidak mematuhi pembayaran tunggakan dan yuran lain yang ditetapkan oleh Bursa dalam batas waktu, melainkan jika Bursa memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran;

c.  insolvensi Ahli;

d.  seorang ahli gagal mematuhi anugerah Timbangtara yang dibuat terhadapnya dari Bursa; atau

e.  apa-apa sebab lain yang sah, yang Bursa boleh menganggap wajar untuk menggantung Anggota,

f.  Sebarang arahan bertulis dari Mahkamah Undang-undang atau dari Kerajaan.

26.2  Ahli juga akan digantung oleh Bursa sekiranya dia gagal memenuhi syarat-syarat modal / harta bersih yang ditetapkan oleh Bursa, atau jika keadaan kewangan Anggota adalah sedemikian sehingga operasi yang berterusan akan menjejaskan integriti Bursa.

26.3  Anggota yang digantung boleh diberikan pendengaran di hadapan Jawatankuasa Tatatertib setelah menerima permintaan dari Anggota itu dalam masa 30 hari dari tarikh Penggantungan.

26.4  Atas Penggantungan Keahlian, hak Ahli di Bursa untuk berdagang akan terhenti selama tempoh Penggantungan Keanggotaan.

26.5  Penggantungan tidak menjejaskan Tanggungjawab atau Kewajipan Ahli untuk mematuhi sebarang arahan yang diberikan atau syarat yang dikenakan oleh Bursa menurut Penggantungan atau Undang-undang Kecil, Kaedah-Kaedah atau Peraturan Bursa.

26.6  Seseorang Ahli, yang telah digantung, boleh dibenarkan berdagang, setelah mendapatkan kebenaran dari Bursa to Square-off mana-mana Posisi Terbuka yang ada, kecuali diarahkan sebaliknya oleh Bursa.


27. PENAMATAN

27.1  Bursa mempunyai kuasa untuk menamatkan Keanggotaan Ahli Akaun:

a.  yang tidak mematuhi Aturan, Undang-undang Kecil dan Peraturan Bursa atau Kanun Negara;

b.  Bursa menerima sebarang Pemberitahuan dari Kerajaan Malaysia atau Kerajaan negara pemastautin Ahli yang melarang menjalankan perniagaan dengan Ahli atau pemberitahuan sedemikian yang diterima dari Mahkamah undang-undang di Malaysia atau negara pemastautin Ahli;

c.  Bursa menerima apa-apa keputusan atau arahan dari mana-mana Jawatankuasa Bursa bagi penyingkiran Anggota itu;

d.  seorang Ahli tidak dapat melaksanakan dan meneruskannya sebagai Ahli Bursa;

e.  ketidakupayaan Ahli untuk melindungi integriti Bursa, demi kepentingan Ahli dan Pelanggan yang lain secara umum dan demi kepentingan Masyarakat khususnya;

f.  Semua sebab lain yang mana Ahli boleh digantung.

g.  Diisytiharkan sebagai tidak solven oleh Mahkamah Undang-undang Malaysia atau negara pemastautin Ahli.

h.  Maksudnya atau sebaliknya menerbitkan butiran Pelanggan.

i.  Apa-apa perbuatan yang melanggar Tatakelakuan Perdagangan atau terlibat dalam mana-mana Perdagangan Pekeliling atau melakukan apa-apa perbuatan, yang bertentangan dengan etika dan Tatakelakuan Bursa.

27.2  Penamatan tidak akan menjejaskan Liabiliti atau Kewajipan sedia ada Ahli untuk mematuhi Undang-undang Kecil, Kaedah-Kaedah atau Peraturan-Peraturan Bursa.

27.3  Seseorang ahli yang ditamatkan mengikut Aturan ini hendaklah dimaklumkan dan dia boleh dibenarkan untuk memohon pendengaran di hadapan Jawatankuasa Tatatertib Bursa dalam masa 30 hari dari Penamatan tersebut.


28. RAYUAN

28.1  Sekiranya Ahli telah digantung atau diberhentikan hasil daripada mana-mana Prosiding Tatatertib atau melanggar Undang-Undang Kecil, Kaedah dan Peraturan Bursa boleh merayu kepada Bursa atau mana-mana Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Bursa dalam hal ini mengikut cara yang ditetapkan oleh Bursa dalam had masa yang ditetapkan oleh Peraturan Bursa

28.2  Seorang ahli, yang terkilan dengan keputusan rayuan boleh meminta pendengaran selanjutnya bersama lima orang ahli Jawatankuasa yang dibentuk oleh Bursa untuk mengkaji semula keputusan dalam rayuan. Keputusan lima ahli Jawatankuasa adalah muktamad dan mengikat Ahli.

28.3  Bursa hendaklah menetapkan Peraturan dan Prosedur bagi pendengaran itu termasuk Yuran.


29. KERAHSIAAN

29.1  Tiada Ahli, Sub-Broker, Pelanggan atau mana-mana Peserta Bursa yang lain secara langsung atau tidak langsung membuat pendedahan apa-apa maklumat sulit, kewangan, atau lain-lain yang mungkin ada dalam milikannyai hasil sebagai Peserta Bursa. Mana-mana orang atau entiti, yang melanggar sekatan di atas, akan tertakluk kepada Penggantungan segera atau Penamatan dari Keahlian oleh Bursa.

29.2   Tiada Ahli, Sub-Broker, Pelanggan atau Peserta Bursa, yang cuba menyebabkan pekerja Bursa secara langsung atau tidak langsung melanggar atau yang mengambil bahagian dengan pekerja Bursa dengan melanggar peruntukan di atas adalah bersalah atas salah laku dan tertakluk kepada Penggantungan segera atau Penamatan Keahlian. Bursa juga akan menolak pekerja tersebut atas cadangan Lembaga.

29.3  Mana-mana pekerja Bursa, Ahli, Sub-Broker, Pelanggan atau Peserta Bursa mendedahkan apa-apa maklumat sulit Bursa termasuk apa-apa maklumat perniagaan, rahsia perdagangan, hak harta intelek, maklumat mengenai Pelanggan kepada mana-mana orang atau entiti sama ada semasa atau selepas penggajiannya akan bertanggungjawab untuk semua kerugian dan kerosakan yang dialami akibat pendedahan itu , Bursa dan Anggota mempunyai hak untuk mengambil tindakan sivil dan jenayah terhadap orang atau entiti itu tanpa mengambilkira sebarang peruntukan undang-undang ini.

29.4  Bursa hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk mengekalkan, memelihara dan melindungi butir-butir maklumat, data atau apa-apa maklumat lain dengan penuh kerahsiaan dan akan mendedahkan data dan maklumat sedemikian hanya seperti arahan secara bertulis daripada mahkamah atau badan kerajaan yang diberi kuasa untuk hubungi maklumat sedemikian.


30. BIDANG KUASA

30.1  Semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Bursa adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah di Kuala Lumpur tanpa mengira lokasi pihak-pihak kepada pertikaian atau tempat di mana Transaksi berkenaan telah berlaku.

30.2  Bagi tujuan bidang kuasa, semua urus niaga yang dimasukkan atau dilaksanakan melalui ATS Bursa hendaklah dianggap telah berlaku di bandar Kuala Lumpur dan tempat kontrak itu berada di Kuala Lumpur tanpa mengira lokasi di mana Transaksi dimasukkan atau dilaksanakan.


31. REKOD UNTUK KETERANGAN

31.1  Rekod Bursa sebagaimana yang dikekalkan dalam mana-mana daftar, unit storan magnetik, unit penyimpanan elektronik, unit storan optik atau unit storan komputer atau dengan apa-apa cara lain hendaklah menjadi rekod sah yang berhubungan dengan apa-apa Transaksi yang dimasuki dengan Bursa atau melalui Sistem Dagangan Dalam Talian Bursa. Rekod sedemikian hendaklah menjadi keterangan yang sah untuk tujuan menyelesaikan sebarang pertikaian atau tuntutan di antara Ahli dan Bursa, antara Ahli dan Ahli serta Pelanggan atau mana-mana orang lain, atau entiti.


32. BAHASA MENGURUS

32.1  Bahasa Inggeris adalah bahasa pentadbiran Bursa. Semua prosiding di Bursa hendaklah direkodkan dalam bahasa Inggeris. Undang-undang pentadbiran adalah Undang-undang Malaysia dalam semua pertikaian.


33. BATASAN LIABILITI

33.1  Bursa tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang aktiviti Anggota-nya atau mana-mana orang lain, yang diberi kuasa atau tidak , bertindak atas nama atau bagi pihak mana-mana Ahli, dan apa-apa tindakan komisen atau pelangkauan oleh mana-mana satu daripada mereka, sama ada secara tunggal atau bersama-sama, pada bila-bila masa tidak boleh dengan apa-apa cara dianggap sebagai tindakan komisen atau pelangkauan oleh salah seorang daripada mereka, sebagai ejen Bursa.

33.2  Penjimatan seperti yang diperuntukkan secara khusus di dalam Undang-Undang Kecil ini dan dalam Peraturan dan Peraturan Bursa, Bursa tidak akan dikenakan atau dianggap telah menanggung sebarang liabiliti dan dengan sewajarnya, tiada tuntutan akan berlaku terhadap Bursa, Ahli Lembaga atau jawatankuasa yang dilantik olehnya atau mana-mana orang yang diberi kuasa yang bertindak bagi pihak Bursa, berkenaan dengan atau berhubung dengan apa-apa Urus Niaga yang dijalankan melalui Bursa yang dibuat oleh Anggota-nya dan apa-apa perkara lain yang berkaitan dengannya atau yang dijalankan untuk mempromosikan, memudahkan, membantu, mengawal selia, atau menguruskan hal ehwal Bursa untuk mencapai tujuannya seperti yang ditakrifkan dalam Memorandum dan Artikel Persatuan Bursa.

33.3  Bursa tidak akan menerima atau menanggung apa-apa liabiliti sesiapa berkenaan dengan operasi apa-apa sistem perdagangan pertukaran, sama ada untuk apa-apa pelanggaran peruntukan mana-mana perundangan yang berkaitan, apa-apa perbuatan atau peninggalan (sama ada lalai atau tidak) merosakkan harta fizikal, apa-apa kerugian langsung atau tidak langsung termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kehilangan fail, kehilangan kontrak, kehilangan data atau penggunaan data (termasuk sebarang kesilapan dalam maklumat yang dibekalkan atau disediakan), kehilangan masa operasi atau kehilangan penggunaan peralatan atau proses, kerugian ekonomi, kehilangan reputasi atau kerugian atau kerosakan yang bersampingan atau berbangkit daripada pemasangan, penggunaan atau pengendalian Sistem Perdagangan Dalam Talian Bursa.

33.4  Bursa tidak menjamin atau meramalkan bahawa Sistem Dagangan Dalam Talian Bursa atau mana-mana komponennya atau sebarang perkhidmatan yang dilakukan berkaitan dengannya akan memenuhi keperluan mana-mana pengguna, atau operasi Sistem Dagangan Online tidak akan terganggu atau bebas dari kesilapan, atau bahawa sebarang perkhidmatan yang dilakukan berkenaan dengan Sistem Dagangan Dalam Talian Bursa akan terganggu atau bebas dari kesalahan.

33.5  Setiap pengecualian dari liabiliti, pertahanan atau imuniti yang diguna oleh Bursa atau ketetapan Bursa di bawah Undang-Undang Kecil juga boleh didapati dan diperluas untuk melindungi setiap pegawai, ejen dan pekerja Bursa, Jabatan Kliring dan Penyelesaian dan mana-mana pemaju Sistem Dagangan Dalam Talian Bursa.

33.6  Setiap Keanggotaan yang diberikan kepada mana-mana Ahli oleh Bursa tidak boleh ditafsirkan sebagai perkongsian dengan Bursa oleh Ahli. Bursa tidak akan bertanggungjawab atau dianggap sebagai pihak yang melakukan pelanggaran kesalahan di atas mana-mana kesalahan atau ketidakaturan yang dilakukan oleh mana-mana Ahli.


34. PERLINDUNGAN UNTUK TINDAKAN YANG DILAKUKAN SECARA JUJUR

Tiada tuntutan, guaman, pendakwaan atau apa-apa prosiding undang-undang lain boleh dibuat terhadap Bursa atau mana-mana Ahli Lembaga atau mana-mana Jawatankuasa yang dilantik dengan sewajarnya atau mana-mana orang yang diberi kuasa yang bertindak bagi pihak Bursa, berkenaan dengan apa-apa jua yang dilakukan atau dimaksudkan untuk dilakukan atau dipelangkaukan atau dimaksudkan untuk disingkirkan secara jujur dalam menjalankan apa-apa kuasa di bawah Undang-Undang Kecil atau Peraturan atau Peraturan Bursa atau menurut apa-apa perintah atau apa-apa jenis komunikasi yang diterima oleh Bursa, secara bertulis, dari mana-mana mahkamah, tribunal, Kerajaan Malaysia di bawah mana-mana undang-undang atau perundangan yang diwakilkan dalam masa yang sedang berkuat kuasa bagi tujuan tersebut


35. PAMPASAN

Setiap Anggota Bursa, hendaklah menanggung rugi dan menanggung rugi Bursa dari dan terhadap semua kemudaratan, kerugian, kerosakan, kecederaan dan penalti yang ditanggung dan semua kos, caj dan perbelanjaan yang dilakukan dalam memulakan dan / atau menjalankan dan / atau mempertahankan apa-apa guaman , tindakan, litigasi, timbang tara, tindakan tatatertib, pendakwaan atau apa-apa prosiding undang-undang lain yang ditanggung atau ditanggung oleh Bursa atas sebab atau akibat apa-apa tindakan komisen atau pelangkauan atau keingkaran dalam mematuhi mana-mana peruntukan Undang-undang Kecil ini atau Peraturan atau Peraturan Bursa atau Undang-undang Malaysia atau disebabkan oleh apa-apa perjanjian, kontrak atau urus niaga yang dilaksanakan atau dibuat menurutnya atau disebabkan kecuaian atau penipuan di pihak mana-mana Ahli Bursa dan pekerja, pekhidmat dan ejen.


36. PENAFIAN

Jika apa-apa kerugian atau kerosakan disebabkan atau ditanggung oleh mana-mana pihak atau orang yang disebabkan atau akibat daripada apa-apa tindakan komisen atau pelangkauan atau keingkaran dalam mematuhi mana-mana peruntukan Undang-undang Malaysia dan Kaedah yang dibingkai di bawah ini atau Undang-Undang Kecil atau Peraturan atau Peraturan Bursa atau mana-mana perjanjian, urus niaga atau kontrak yang dilaksanakan atau dibuat menurutnya kerana kecuaian atau penipuan di pihak mana-mana Ahli Bursa atau pekerja, hamba atau ejen mereka, dalam acara dari Bursa yang membuat baik atau dikehendaki mengganti kerugian atau kerosakan sedemikian (atau mana-mana bahagiannya) kepada pihak atau orang itu, Bursa berhak untuk mendapatkan semula jumlah yang dibuat dengan jujur daripada Ahli Bursa itu.


37. KETERASINGAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Undang-undang Kecil atau Peraturan dan Peraturan Bursa itu tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dengan sebab sebarang pindaan statutori, membuat penguatkuasaan semula, pemberitahuan atau apa-apa keputusan kehakiman atau pengumuman oleh mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa pengawal yang kompeten , peruntukan sedemikian hendaklah, setakat yang dikehendaki, dipotong dan dijadikan tidak berkesan tanpa apa-apa cara yang menjejaskan kesahan atau penguatkuasaan ketentuan peruntukan Undang-Undang Kecil ini atau Peraturan dan Peraturan Bursa, yang akan terus berlaku dengan kuasa dan kesan penuh, dengan syarat bahawa tindakan yang telah diambil sebelum ini di bawah peruntukan sedemikian akan tetap tidak terjejas.


38. FORCE MAJEURE

Bursa tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Ahli, Peserta Pelanggan atau Peserta Bursa untuk sebarang kegagalan dalam melaksanakan fungsi, kegagalan, selok atau kelewatan berlaku kepada Dagangan, Kliring dan Penyelesaian akibat daripada keadaan di luar kawalan Bursa atau perbuatan Tuhan. Sekiranya fungsi Bursa dicegah atau dihalang akibat perbuatan Tuhan atau keadaan di luar kawalan Bursa, fungsi bursa akan digantung dalam tempoh berlanjutan disebabkan kejadian sedemikian. Tindakan-tindakan ini mungkin termasuk perkara-perkara lain termasuk kawalan elektrik, komunikasi, kegagalan sistem komputer di luar kawalan munasabah ,Pertukaran, perang, pencerobohan, rusuhan, mogok, pemberontakan, revolusi, kuasa tentera atau rampasan, kegiatan pengganas, nasionalisasi, sanksi pemerintah, embargo dan bencana alam.


39. PERDAMAIAN

39.1  Semua tuntutan, perbezaan dan pertikaian, antara Ahli dan Bursa, Anggota Ahli dan Pelanggan, yang timbul daripada atau berkaitan dengan Urus Niaga di Bursa termasuk sebarang perjanjian dan kontrak, yang dibuat tertakluk kepada Undang-Undang Kecil ini atau Peraturan atau Peraturan Bursa atau dengan merujuk kepada apa-apa perkara yang bersampingan atau menurutnya atau berkaitan dengan kesahan, pembinaan, tafsiran, pemenuhan atau hak, kewajipan dan liabiliti pihak-pihaknya dan termasuk apa-apa persoalan sama ada perjanjian, kontrak dan urus niaga yang telah dimulakan atau tidak, pihak-pihak akan menerima prosiding konsiliasi, sebelum konsiliator atau panel konsiliator yang dilantik oleh Bursa merujuk pertikaian tersebut kepada timbang tara,dan tertakluk kepada ketentuan Undang-Undang Kecil ini dan Peraturan yang dibuat di bawah .

39.2  Tempat Perdamaian hendaklah di Pusat Timbang Tara dan Konsiliasi di Bursa atau mana-mana tempat yang ditetapkan oleh Bursa.

39.3  Bursa hendaklah menetapkan Norma, Prosedur dan Bayaran termasuk prosedur untuk pelantikan Pendakwa bagi proses perdamaian itu.


40. TIMBANG TARA

40.1  Jika mana-mana pihak gagal untuk menyelesaikan sebarang tuntutan, pertikaian atau perbezaan melalui Konsiliasi, pertikaian itu akan dirujuk dan diputuskan oleh Arbitrase yang tertakluk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang Kecil dan Ketentuan yang dibuat di bawah ini.

40.2  Rujukan kepada Timbang Tara: Semua tuntutan, perbezaan dan pertikaian, antara Ahli dan Bursa, Anggota atau Ahli dan Pelanggan, yang timbul berkaitan dengan Urus Niaga di Bursa termasuk sebarang perjanjian dan kontrak, yang dibuat mengikut Undang-undang kecil atau Kaedah-Kaedah atau Peraturan Bursa atau dengan merujuk kepada apa-apa perkara yang bersampingan dengannya atau yang berkaitan dengan kesahan, pembinaan, tafsiran, pemenuhan atau hak, kewajipan dan liabiliti bersabit pihaknya dan termasuk apa-apa persoalan sama ada perjanjian, kontrak dan urus niaga telah dimasuki atau tidak,bagi pihak ahli akan dikemukakan kepada Timbangtara mengikut peruntukan-peruntukan Undang-Undang Kecil ini dan mana-mana peraturan yang tertera di bawah.

40.3  Di dalam semua Perdagangan, Kontrak, Perjanjian dan Urus Niaga, yang dibuat adalah disifatkan sebagai tertakluk kepada Undang-Undang Kecil, Kaedah-Kaedah dan Peraturan Bursa ini, peruntukan timbangtara ini yang dibentuk disifatkan sebagai sebahagian daripada Perdagangan, Kontrak , Perjanjian dan Transaksi dan pihak-pihak di dalamnya hendaklah disifatkan telah memasuki Perjanjian Timbang Tara secara bertulis yang mana semua tuntutan, perbezaan atau pertikaian akan dikemukakan kepada Timbangtara mengikut peruntukan Undang-Undang Kecil ini.

40.4  Pelantikan Penimbang Tara: Burs akan menetapkan Peraturan atau Pemberitahuan kelayakan Penimbangtara. Bursa juga akan membentuk panel tidak kurang daripada lima Penimbangtara, yang terdiri daripada profesional yang mahir dengan Perdagangan dalam Bursa dan Undang-undang, Peraturan-Peraturannya, dan mempunyai kepakaran dalam bidang seperti undang-undang atau ekonomi, kewangan, perniagaan atau dari sebarang profesion lain yang diluluskan oleh Bursa.

40.5  Tempat Timbang Tara: Tempat Timbang Tara adalah di Pusat Timbang Tara dan Konsiliasi di Bursa atau mana-mana tempat yang ditetapkan oleh Bursa.

40.6  Bidangkuasa dan prosedur: Semua pihak yang merujuk kepada Timbangtara di bawah Undang-undang, Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan ini dan orang-orang, jika ada, mengemukakan tuntutan di bawahnya, dianggap telah mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah di Malaysia untuk tujuan menguatkuasakan peruntukan Akta, Undang-undang Kecil dan Peraturan dan Peraturan yang berkuatkuasa.

40.7  Semua rujukan kepada Arbitrase hendaklah dijalankan mengikut prosedur, pengambilan bukti, penyerahan award dan diputuskan mengikut prosedur dan penyeliaan Undang-Undang Kecil dan peraturan yang ditetapkan di bawah Bursa.

40.8  Bahasa Timbang Tara: Bahasa Timbangtara hendaklah dalam Bahasa Inggeris dan prosiding juga dijalankan dalam Bahasa Inggeris. Sekiranya dokumen tersebut dalam bahasa lain selain Bahasa Inggeris, pihak-pihak hendaklah mengemukakan salinannya yang sebenar bersama-sama dengan dokumen-dokumen.

40.9  Yuran dan Caj: Bursa akan menetapkan Yuran untuk prosiding, Caj Penimbangtara dan apa-apa Yuran lain yang diperlukan untuk prosiding dan cara pembayaran dari semasa ke semasa.

40.10  Penentuan dan Tuntutan Balas: Sebagai rujukan kepada Timbangtara oleh satu pihak, pihak atau pihak yang satu lagi berhak untuk menuntut suatu pembatalan atau membuat tuntutan balas terhadap bekas pihak itu, dengan syarat tuntutan atau tuntutan balas timbul berkaitan dengan Perdagangan, Kontrak dan Transaksi yang dibuat tertakluk kepada Undang-undang Kecil, Kaedah-Kaedah dan Peraturan Bursa dan tertakluk kepada Arbitrasi sebagaimana yang diperuntukkan di sini, dan dengan syarat selanjutnya, tuntutan balas itu dikemukakan, bersama-sama dengan butir-butir lengkap, pada atau sebelum pendengaran pertama rujukan itu tetapi bukan kemudiannya melainkan jika dibenarkan secara khusus oleh tribunal timbang tara.

40.11  Anugerah: Anugerah yang diluluskan oleh Penimbang Tara itu sama ada interim atau muktamad akan mengikat pihak-pihak dan wakil masing-masing, walaupun kematian atau kecacatan berlaku kepada mana-mana pihak sebelum atau selepas membuat anugerah dan kematian atau ketidakupayaan itu tidak beroperasi sebagai penarikan semula terhadap rujukan atau anugerah atau tidak akan menjejaskan hak di bawah penganugerahan dalam apa jua cara. Selepas anugerah diluluskan, satu salinan penganugerahan yang ditandatangani akan dihantar kepada setiap pihak.

40.12  Penalti Gagal Mengemukakan atau Mengikuti Anugerah dalam Timbang Tara:Setelah menerima anugerah kepada seorang Ahli dan Ahli gagal atau enggan mengemukakan atau mematuhi sebarang anugerah dalam Timbang Tara di antara Ahli atau antara Ahli dan Pelanggan atau Bursa, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-undang Kecil, Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan ini , Bursa akan mengisytiharkan Ahli itu sebagai ingkar dan digantung atau ditamatkan dari Keanggotaannya, dan oleh itu pihak lain berhak untuk memulakan prosiding undang-undang untuk menguatkuasakan anugerah dalam perkara yang sama cara seolah-olah ia adalah perintah mahkamah.

40.13  Hak untuk Rayuan: Pihak yang terkilan dengan penganugerahan itu, boleh merayu kepada mahkamah bidang kuasa yang kompeten, dalam masa 30 hari dari tarikh penganugerahan, mengikut Akta Timbang Tara Malaysia. Dengan syarat bahawa pihak yang terkilan hendaklah mendepositkan jumlah itu seperti dalam anugerah dengan Bursa sebelum memfailkan rayuan itu dan jumlah itu hendaklah disimpan dengan Bursa dalam keadaan tertunda dan hendaklah dilupuskan akhirnya mengikut arahan Mahkamah.

40.14  Perintah Penguatkuasaan Anugerah : Apabila masa untuk pengajuan rayuan telah tamat tempoh dan tiada rayuan telah diaju atau rayuan telah diaju tetapi rayuan telah ditolak anugerah itu boleh dikuatkuasakan seolah-olah ia adalah perintah mahkamah.

40.15  Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan: Tertakluk kepada peruntukan ini, Bursa hendaklah merangka Syarat dan Peraturan yang perlu tentang prosedur Timbangtara, prosedur untuk pelantikan Penimbangtara, prosedur untuk membuat anugerah, Yuran, Borang dan semua prosedur lain berhubung dengan adab Timbangtara, yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Undang-Undang Kecil ini.


41. HAK UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN JENAYAH

Sekiranya Bursa mendapati atau mempunyai alasan dan mempercayai bahawa mana-mana Ahli atau mana-mana orang yang berkaitan dengan Ahli, Sub-Broker, Pelanggan atau Orang atau Entiti yang berurusan dengan Bursa telah melakukan atau berniat untuk melakukan apa-apa penipuan, salah nyataan, pengubahan wang haram atau penipuan pada Bursa, Bursa akan mengambil tindakan jenayah terhadap Anggota atau Orang atau Entiti tersebut dan Para Pengarahnya, Rakan Kongsi mengikut undang-undang Malaysia.

Beli, Simpan, Jual

Tidak terhad hanya untuk perdagangan. Lakukan lebih banyak lagi dengan aplikasi pedagang kami.

unicoin-application-download-badge_macos
unicoin-application-download-badge_ios