live-chatLIVE CHAT

Upgrading the trading, to the next leap.

DIREKSI UNTUK PEMBUAT PASARAN

Arahan-arahan ini diperkenalkan mengikut Undang-Undang Kecil dan Peraturan Unicoin Digital Capital Exchange. Adalah diharapkan bahawa pematuhan arahan ini akan memastikan perniagaan yang beretika dan berdisiplin dengan itu memastikan kestabilan dan kecairan dalam pasaran untuk kontrak penyelesaian fiat. Semua Pembuat Pasaran, yang telah menerima persetujuan daripada Bursa untuk Pembuat Pasaran penyelesaian kontrak fiat, adalah bertanggungjawab untuk mematuhi arahan ini.

1. SISTEM SEBUT HARGA

1.1.  Pembuat Pasar (MM) dibenarkan untuk sebutharga dengan bantuan harga rujukan yang disebut sebagai "MarketMaker EPL Quote". MM perlu memilih penyebaran dan kuantiti untuk menunjukkan niat mereka untuk Beli dan Jual untuk penyelesaian kontrak fiat yang berbeza.

1.2.  Banjar sebaran yang dibenarkan oleh Bursa adalah dari 0 ke 5. Penyebaran pelangkauan adalah 0, jika MM tidak memilih dari julat yang diberikan. Walau bagaimanapun, sebaran maksimum yang dibenarkan mungkin berbeza dari segi produk dan ini adalah di bawah budi bicara Bursa. Kuantiti yang dipilih hendaklah mewakili kuantiti BID dan ASK kedua-duanya.

1.3.  Sekiranya MM memilih untuk menyebarkan sebagai 1 maka, 1 tanda akan ditambah pada EPL ASK Price dan ditolak dari Harga BID EPL; pengiraan yang sama akan dikenakan untuk tahap penyebaran yang lain.

1.4.  Harga sebutan dengan penyebaran paling kurang akan mendapat keutamaan yang akan menghasilkan harga terbaik. Tetapi jika MMs telah menyebut harga dengan penyebaran yang sama, maka keutamaan masa akan dipertimbangkan

1.5.  Kesahan untuk tujuan yang sepadan dengan MM akan bergantung kepada tempahan yang dipadankan dengan Pelanggan.


2. KEDALAMAN PASARAN

2.1  Harga 5 BID dan ASK yang terbaik akan dipaparkan di Kedalaman Pasar. Walau bagaimanapun pengenalan mana-mana MM untuk sebutan tertentu adalah anonim.

2.2  Had Tempahan Pelanggan juga boleh dilihat di Kedalaman Pasaran, jika limit harga berada dalam 5 petikan BID dan ASK yang terbaik. Had Tempahan Beli Pelanggan akan dapat dilihat di sisi BID dan limit Jual di bahagian ASK.


3. TEMPAHAN ATAS PRINSIP YANG SEPADAN

3.1  Pesanan akan dipadankan berdasarkan keutamaan Harga-Masa.

3.2  Pesanan hendaklah dipadankan pada mana-mana peringkat, Pelanggan kepada Pelanggan, Pelanggan kepada MM & MM kepada MM.

3.3  Semua pesanan akan dialihkan ke sistem perdagangan dan kliring Bursa. Pesanan yang diterima dan dipadankan akan direkodkan dalam Buku Pesanan Pusat Bursa.


4. EDIT & PEMBATALAN QUOTES MM

4.1  MM akan menyunting & membatalkan sebutannya untuk kontrak tertentu jika tiada transaksi telah berlaku terhadap niat yang ditunjukkan. [Tiada urus niaga dalam kedua-dua BID dan sisi ASK]

4.2  Tanpa mengira titik 4.1, jika kuantiti telah dipadankan dari satu sisi sahaja iaitu sama ada BID atau ASK, bilangan niat yang sama akan disekat dari pihak yang bertentangan untuk pembatalan tetapi dibenarkan untuk menyunting penyebarannya sehingga MM mempunyai posisi terbuka / s dari sebelah pertama. Walau bagaimanapun, jika hasrat itu dipadankan dari sisi lain dan MM mempunyai posisi terbuka untuk kontrak tertentu, maka posisi terbuka akan dibubarkan berdasarkan FIFO.

4.3  Pengeditan sebut harga hendaklah menambah / menyingkirkan bilangan BID dan ASK yang sama.

4.4  Jika sebutan disunting, masa pengubahsuaian adalah efektif untuk keutamaan masa.


5. SISTEM PENGURUSAN RISIKO

5.1  MM akan mengurangkan / memindahkan risiko dengan menutup posisi terbukanya. Posisi terbuka hendaklah dipadankan dengan MM / s atau Client / s yang tersedia dengan sebutan terbaik yang sedia ada

5.2  Sebagai balasan kepada titik 5.1, MM perlu memastikan bahawa niatnya tidak sesuai untuk BID / ASK yang berkaitan. Sekiranya niatnya adalah yang terbaik di sisi yang berkaitan maka MM boleh menyebut semula penyebaran yang lebih tinggi untuk memberi keutamaan kepada MM / s atau Pelanggan lain untuk BID / ASK terbaik atau membatalkan niat mereka dan kemudian hanya menutup posisi terbuka mereka.

5.3  Jika niat MM adalah yang terbaik di sisi yang berkaitan dan MM memilih untuk menutup posisi terbuka maka ia akan memaksa untuk membuat padanan sendiri.


6. TUJUAN & KEUNTUNGAN DANA

6.1  MM boleh menunjukkan niatnya dalam beberapa kali dengan dana yang ada.Jika, dana yang disediakan oleh MM adalah MYR 500,000 dan Margin MM untuk kontrak Bitcoin biasa adalah 5 peratus daripada Nilai Kontrak. Apabila Nilai Kontrak Bitcoin adalah MYR 1,000,000, maka MM dapat menunjukkan 10 kuantiti [Dana yang tersedia iaitu MYR 500,000 / Margin yang diperlukan iaitu 50,000 (5% dari dana yang tersedia)] di Bitcoin pada satu waktu dan sekali lagi dapat menunjukkan niat yang berbeza dengan 10 kuantiti, jika nilai kontrak tetap sama. Begitu juga MM boleh menunjukkan hasratnya berkali-kali dalam kontrak yang sama / berbeza.

6.2  Sekiranya niat dipadankan dengan dana tidak mencukupi , niat lain dengan dana yang tidak mencukupi bagi kontrak itu akan dibatalkan. Dalam senario ini, untuk tujuan yang sepadan dengan dana yang tidak mencukupi, MM akan mendapat posisi terbuka tetapi ia akan ditutup pada masa yang sama di pasaran.

6.3  Pada masa pembatalan baki niat MM, niat dari kedua-dua pihak BID dan ASK akan dibatalkan untuk kontrak itu kecuali ada niat bertentangan posisi yang terbuka [Tidak termasuk Posisi Perdagangan Diri Terbuka] tetapi keutamaan masa akan diubah kepada masa semasa.


7. KEPERLUAN MARGIN & PANGGILAN MARGIN

7.1  Permintaan Margin MM untuk pelaksanaan pesanan adalah 50% daripada Margin Produk.

7.2  Akaun MM dengan yang kekurangan Margin [negatif 'Tersedia Margin'] di EOD akan dikeluarkan sebagai margin panggilan untuk memenuhi margin hingga 100%. Margin tersebut perlu dibawa pada hari perdagangan berikutnya pada awal atau pada pukul 08:00:00 GMT, jika tidak , kedudukan melebihi margin tersedia pada 09:00:00 GMT akan dibubarkan pada harga lazim.

7.3  Pembatalan Panggilan Margin hendaklah dibuat berdasarkan Kaedah FIFO [First-In-First-Out].

7.4  Jika niat MM adalah yang terbaik untuk posisi terbuka / yang dipertimbangkan untuk pembubaran Panggilan Margin, peraturan yang sama akan digunakan sebagaimana yang ditetapkan pada butir 6.2.


8. PENYELESAIAN MARK-TO MARKET (MTM)

8.1  Bursa akan mengira harga penyelesaian harian pada 23:59:30 GMT dan MTM akan diproses berdasarkan yang sama.

8.2  Peraturan yang ditetapkan pada butiran 7.2 hendaklah terpakai bagi pengiraan panggilan marjin.

8.3  Semua jawatan terbuka MM dengan kesahihan intraday hendaklah dibubarkan pada harga penyelesaian harian di MTM.


9. HIT EKUITI

9.1  Jika Ekuiti dalam konsol perdagangan MM jatuh kepada 15% daripada 'Margin Digunakan' + Komisen [baki satu pihak], maka hit ekuiti akan dipertimbangkan.

9.2  Semasa Hit Ekuiti, pertama semua niat MM dan pesanan luar jangka yang belum selesai akan dibatalkan dan semua posisi terbuka akan dibubarkan pada harga pasaran semasa.


10. DEPOSIT & WITHDRAWAL

10.1  Deposit minimum untuk perdagangan adalah MYR 500,000 untuk MM. MM dibenarkan untuk menunjukkan niat dari deposit minimum dengan pra-kelulusan Bursa.

10.2  MM dibenarkan untuk mengeluarkan jumlah yang melebihi deposit minima yang ditetapkan oleh Bursa.

10.3  Deposit yang dibuat oleh MM akan dikembalikan pada penyerahan / pemindahan / penamatan keahlian tertakluk kepada penyelesaian semua yuran, tuntutan atau caj yang belum selesai, jika ada.


11. BAYARAN TRANSAKSI (KOMISEN)

Bagi setiap perdagangan yang dilaksanakan dalam akaun dagangan [posisi terbuka serta posisi yang diselesaikan], MM akan dikenakan yuran transaksi [komisen]. Fee adalah 50% daripada komisen maksimum yang dibenarkan kepada pelanggan yang ditetapkan oleh Bursa. Sebagai contoh, jika komisen maksimum bagi kontrak ialah MYR 100, maka MM akan dikenakan MYR 50.


12. NORMA, PROSEDUR DAN POLISI LAIN

Arahan ini mungkin tidak mengandungi semua norma, dasar dan prosedur yang mungkin diikuti oleh Pembuat Pasaran. Dalam keadaan sedemikian, MM akan mematuhi norma, dasar dan prosedur yang sama seperti yang ditetapkan oleh Bursa untuk Pelanggan yang berdaftar.


13. PINDAAN KEPADA PERINTAH

Bursa boleh mengikut budi bicaranya sendiri meminda arahan ini dari semasa ke semasa dengan memberi notis 5 hari dari tarikh permohonannya.

Beli, Simpan, Jual

Tidak terhad hanya untuk perdagangan. Lakukan lebih banyak lagi dengan aplikasi pedagang kami.

unicoin-application-download-badge_macos
unicoin-application-download-badge_ios