live-chatLIVE CHAT

Meningkatkan perdagangan, langkah seterusnya.

1. PENGANTAR

Peraturan peraturan ini hendaklah dikenali sebagai Peraturan Perdagangan Unicoin Digital Capital Exchange atau "UDCX" (selepas ini dirujuk sebagai "Peraturan ini"). Adalah tertakluk dan berkesan dari ........................................ ............. ("Tarikh kuat kuasa").Peraturan ah ini hendaklah dibaca dengan apa-apa ketentuan, garis panduan, arahan, pekeliling dan penjelasan yang dikeluarkan oleh Bursa Saham Digital Unicoin ("Bursa" atau "UDCX") dan pindaan yang dibuat kepada Peraturan ini selepas Tarikh Berkuat Kuasa.


2. DEFINISI

2.1.  "Aset" bermaksud Aset Digital atau Mata Wang Fiat.

2.2.  "Sistem Perdagangan Automatik" (ATS) bermaksud sistem perdagangan yang disediakan dalam talian melalui internet oleh Bursa kepada Ahli dan Pelanggannya untuk berdagang dalam Cryptocurrencies. ATS juga akan menjadi medium komunikasi rasmi Bursa untuk memberikan maklumat kepada Ahli dan Pelanggannya mengenai Cryptocurrency, spesifikasi kontrak, perincian perdagangan yang dilaksanakan oleh setiap Ahli dan Pelanggan, garis panduan, pemberitahuan atau pekeliling yang dikeluarkan oleh Bursa. Sebarang komunikasi yang dikeluarkan melalui ATS akan mengikat Anggota dan Pelanggan dengan perlaksanaannya. Jika konteksnya memerlukan ATS juga bermakna dan termasuk sebarang sistem perdagangan atau kemudahan dagangan luar talian yang disediakan oleh Bursa.

2.3.  "Pesanan Beli" bermaksud perintah untuk membeli Cryptocurrencies dengan memenuhi terma dan syarat kontrak seperti yang dinyatakan oleh Bursa.

2.4.  "Pembeli" bermaksud Ahli atau Pelanggan yang membeli Cryptocurrency yang dibenarkan untuk berdagang di Bursa.

2.5.  "Batal-sahaja Mod" bermaksud bahawa Pedagang tidak boleh membuat Pesanan baru. Peniaga boleh membatalkan Pesanan terbuka. Tiada Pesanan akan diisi.

2.6.  "Perdagangan Pekeliling" bermaksud perdagangan oleh Ahli atau Pelanggan atau sekumpulan Ahli yang berkaitan dan / atau Pelanggan mereka dengan satu atau lebih entiti kumpulan ini yang memasuki pesanan membeli dan di ssegi lain satu atau lebih entiti kumpulan yang sama dan / atau dengan entiti yang tidak berkaitan lain di pasaran memasuki pesanan menjual atau sebaliknya dengan hasrat untuk memanipulasi harga kontrak dan / atau membuat volum palsu dalam kontrak di Bursa.

2.7.  "Pelanggan" bermaksud individu atau entiti, yang didaftarkan dengan Bursa mengikut peraturan Bursa dan dengan itu diberikan hak untuk berdagang di Bursa.

2.8.  'Spesifikasi Kontrak' bermaksud spesifikasi dan terma dan syarat bagi setiap Cryptocurrency yang ditetapkan oleh Bursa.

2.9.  "Aset Digital" bermaksud aset yang menggunakan prinsip rangkaian blockchain di mana teknologi berdasarkan pada rangkaian peer to peer.

2.10.  "Bursa" bermaksud Unicoin Digital Capital Exchange dan jika konteksnya sangat memerlukan bermakna dan termasuk Lembaga Pengarah, Pemegang Saham, Jawatankuasa, Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurusan dan / atau kakitangan Bursa, ATS dan premis Bursa.

2.11.  "Isi" bermaksud pedanan dari dua Pesanan. Juga dirujuk sebagai pelaksanaan.

2.12.  "Margin Permulaan" bermaksud Margin minimum yang diperlukan daripada pihak yang berkontrak untuk memulakan Posisi dalam kontrak Cryptocurrencies.

2.13.  'Instrumen' bermaksud sebarang kontrak Cryptocurrency yang boleh didagangkan untuk dagangan di Bursa.

2.14.  "Had Pesanan untuk Beli atau Menjual"; Had Pesanan untuk Beli, perintah untuk membeli pada atau harga lebih baik . Had Pesanan untuk Jual, perintah untuk menjual pada atau harga yang lebih baik

2.15.  "Posisi Panjang" bermaksud kewajipan pembelian yang tertunggak oleh Ahli atau Pelanggan, berkenaan dengan urus niaganya dalam bulan kontrak, pada bila-bila masa tertentu, yang penyelesaiannya belum dijelaskan.

2.16.  "Margin" bermaksud jumlah minimum, yang ditetapkan oleh Bursa, untuk membolehkannya membeli atau menjual atau mengekalkan kedudukan dalam kontrak.

2.17  "Pasaran" bermaksud platform yang ditawarkan oleh Bursa kepada Ahli dan Pelanggannya untuk berdagang dalam pelbagai Kontrak, yang mungkin sama ada dalam bentuk sistem dagangan dalam talian atau Sistem Perdagangan lain yang disediakan oleh Bursa.

2.18  "Pesanan Pasaran" bermaksud suatu pesanan untuk Cryptocurrencies atau kontrak yang akan dibeli atau dijual pada harga terbaik yang terdapat pada ATS pada masa kemasukan pesanan ke dalam Buku Pesanan.

2.19  "Anggota" bermaksud Anggota Bursa yang berdaftar iaitu Anggota Kliring dan / atau Pembuat Pasaran Bursa jika ada.

2.20  "Pesanan" bermaksud tawaran untuk membeli atau menjual Kontrak dari Pasaran pada harga tertentu yang mematuhi terma dan syarat Kontrak tersebut yang ditetapkan oleh Bursa dan yang sama direkodkan dalam Buku Pesanan Pusat.

2.21  "Buku Pesanan" atau "Buku Pesanan Pusat" bermaksud rekod rasmi semua pesanan yang diterima dan dipadankan dalam Pasaran, yang dikendalikan oleh Bursa sama ada dalam bentuk elektronik atau secara manual.

2.22  "Sistem Pemadanan Pesanan" bermaksud proses elektronik pemadanan auto bagi semua pesanan yang diterima di ATS daripada Bursa melalui apa-apa cara: Mana-mana pesanan beli dipadankan dengan pesanan jualan tertunggak dengan harga terendah sehinggalah pesanan beli sepenuhnya dilaksanakan. Mana-mana perintah jualan dipadankan dengan pesanan pembelian yang belum dijelaskan dengan harga tertinggi sehingga pesanan menjual sepenuhnya dilaksanakan.

2.23  "Posisi" bermaksud pembelian atau jual beli dari Ahli atau Pelanggan di Bursa.

2.24  "Keutamaan Masa Harga" bermaksud pesanan pada masa sebelumnya mempunyai keutamaan atas Pesanan yang lewat.

2.25  "Persyaratan", "Peraturan ", "Pekeliling" ertinya apa-apa persyaratan, peraturan, pekeliling atau set prosedur yang dirangka oleh Bursa untuk mentadbir perniagaan, organisasi, dan fungsi Bursa dan tanggungjawab Anggota dan Pelanggannya

2.26  "Aset Quote" bermaksud Aset di mana dagangan disebut dalam Buku Pesanan; Aset kedua dalam Pasangan Dagangan. Sebagai contoh, pada Buku Pesanan BTC / RM, BTC adalah Aset Asas dan RM ialah Aset Quote

2.27  "Pesanan Jualan" bermaksud pesanan untuk menjual Kontrak dalam ATS dengan memenuhi terma dan syarat kontrak tersebut.

2.28  "Penjual" bermaksud Ahli atau Pelanggan yang menjual Kontrak di Bursa.

2.29  "Sesi dagangan" bermaksud tempoh masa yang ditetapkan oleh Bursa untuk berdagang dalam Cryptocurrencies dan Kontraknya.

2.30  "Sistem Perdagangan" bermaksud ATS atau mana-mana sistem dan rangkaian elektronik dan sistem manual yang lain yang diluluskan oleh Bursa untuk berdagang dalam pelbagai Kontrak di Bursa.

2.31  "Hari kerja" untuk tujuan perdagangan bermaksud hari dimana perdagangan dalam kontrak dibenarkan oleh Bursa. Untuk semua tujuan lain ia merujuk kepada hari kerja rasmi yang diberitahu oleh Bursa.


3. PERDAGANGAN

Bursa beroperasi pada semua hari kecuali Cuti Kebangsaan dan Cuti Antarabangsa yang ditentukan oleh Bursa, namun bursa boleh beroperasi pada hari cuti kebangsaan dan antarabangsa yang ditetapkan untuk produk jika diperlukan. Bursa akan memaklumkan Ahli dan Pelanggan dengan senarai Cuti lebih awal. Instrumen yang ditangani dalam Bursa adalah selaras dengan pasaran antarabangsa; maka Ahli dan Pelanggan diarahkan untuk mengikuti hari kerja dan senarai cuti yang dikeluarkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.


4. WAKTU PERDAGANGAN

Waktu perdagangan bagi setiap produk adalah dinyatakan dalam spesifikasi produk yang dikeluarkan oleh Bursa kepada Para Anggota dan Pelanggannya. Butiran produk dan waktu dagangannya akan diberitahu oleh Bursa dari semasa ke semasa. Waktu dagangan mungkin berbeza-beza dari satu produk dengan yang lain dengan masing-masing mempunyai masa rehat sendiri untuk penyelenggaraan berjadual


5. MARGIN

Margin permulaan:

Bursa hendaklah menggunakan margin permulaan berdasarkan keperluan pasaran. Margin permulaan boleh ditetapkan oleh Bursa berdasarkan setiap kontrak / instrumen dan Spesifikasi Produk bagi menentukan margin permulaan tetap atau margin permulaan produk berasaskan%. Permintaan margin permulaan dari Ahli / Pelanggan ditentukan berdasarkan nilai nosional kontrak untuk memulakan posisi baru, sama ada membeli atau menjual, pada kontrak yang disenaraikan dan tersedia ada. Ia mungkin jumlah atau peratusan nilai keseluruhan kontrak. Seorang Ahli / Pelanggan dikehendaki membayar margin secara berasingan pada setiap kontrak yang dimulakan oleh mereka. Peniaga mesti mengekalkan tahap margin di atas paras penyelenggraan margin sepanjang masa,kegagalan untuk berbuat demikian membawa kepada panggilan margin atau hit ekuiti.

Margin Intraday:

Margin intraday memfasilitasi kontrak untuk diniagakan dari pembukaan harian kontrak sehingga sesi hari ditutup. Ia adalah sama seperti margin permulaan untuk kontrak sehinggalah waktu penutupan pada hari itu.

Margin Bermalaman:

Ia adalah margin yang dikenakan untuk menetap posisi terbuka semalaman.

Margin variasi:

Ini adalah jumlah wang tunai tambahan yang diperlukan dan dideposit ke akaun dagangan anda selepas posisi anda telah mengalami kerugian yang menghasilkan jumlah berada di bawah paras "Margin Permulaan" atau "Margin Penyelenggaraan". Margin jenis ini boleh dipulihkan oleh bursa pada bila-bila masa, berdasarkan keadaan pasaran.

Lain-lain Jenis Margin:

Bergantung kepada keperluan, Bursa boleh memperkenalkan pelbagai jenis Margin denga pemberian notis pendahuluan kepada Ahli, Broker dan Pelanggan.

Panggilan Margin:

Panggilan Margin adalah Notis yang dikeluarkan kepada Pelanggan / Ahli untuk memberi atau meningkatkan deposit margin sehingga tahap yang perlu. Panggilan Margin, secara amnya, hendaklah dikira berdasarkan harga penyelesaian harian. Pelanggan / Ahli perlu memenuhi margin seperti norma yang ditetapkan oleh bursa, ketidakpatuhan notis margin dalam masa yang ditetapkan akan menyebabkan pembubaran mana-mana / semua posisi. Waktu dan harga Pembubaran Panggilan Margin hendaklah seperti yang ditetapkan oleh bursa.


6. HIT EKUITI

Hit Equity adalah syarat di mana pesanan terbuka Pelanggan / Ahli akan dibubarkan. Pembubaran sedemikian dilakukan di pasaran semasa. Tahap di mana ekuiti akan 'hit' dan pembubaran sesuatu pesanan akan dipertimbangkan akan diputuskan oleh Bursa. Post Equity Hit, ekuiti pedagang juga boleh mencapai angka negatif dalam konsol perdagangan bergantung kepada pelbagai keadaan pasaran. Pelanggan dan Ahli bertanggungjawab membayar defisit negatif dalam akaun mereka. Tahap hit Ekuiti mungkin berbeza untuk Pelanggan dan Ahli berdasarkan budi bicara mutlak Bursa.


7. YTERMA DALAM SPESIFIKASI KONTRAK

Sistem Dagangan:

Fungsi Bursa pada Sistem Dagangan Automatik (ATS) yang berfungsi dalam talian dan menyediakan sambungan ke terminal Anggota dan Pelanggan melalui internet. Ahli dan Pelanggan tersebut perlu memperoleh Konsol Perdagangan dan perisian lain yang berkaitan dengan pembayaran daripada vendor perisian yang ditetapkan oleh Bursa untuk mendapatkan sambungan ke ATS Bursa atau seperti yang diarahkan oleh Bursa dari semasa ke semasa. Bursa juga boleh menyediakan kemudahan tersebut secara terus kepada Ahli dan Pelanggan berdasarkan penggunaan selepas pembayaran caj perkhidmatan.

Had Harga Harian:

Had harga harian adalah paras maksimum yang mana harga mana-mana Cryptocurrency boleh bergerak untuk hari tertentu. Sekiranya harga mencapai had harga yang diterbitkan, bursa itu boleh mengikut budi bicaranya sendiri mengubah had harga tanpa apa-apa maklumat terdahulu atau boleh menggantung dagangan untuk jangka masa tertentu atau untuk hari itu.

Tinggi/rendah:

Tinggi untuk instrumen yang diberikan adalah harga tertinggi pada hari tertentu dan Rendah adalah harga terendah pada hari itu. Hari Tinggi Rendah kontrak hendaklah ditetapkan semula pada jam 00:00:00.

Jurang PasaranTerbuka:

Jurang harga [perbezaan] di antara dua sesi perdagangan adalah Jurang Pasaran Terbuka. Jurang Pasaran Terbuka akan memberi kesan kepada keadaan kewangan pedagang. Di dalam keadaan sedemikian, pesanan kontingen ditempatkan dengan harga di antara dua sesi perdagangan, untuk mana-mana kontrak yang dicetuskan pada harga pembukaan sesi kedua.

Kedalaman Pasaran:

Kedalaman Pasaran akan menyenaraikan BID dan ASK terbaik dari Pembuat Pasaran dan pelanggan dan yang termasuk pesanan limit yang dibuat oleh peagang.

Kod Keahlian:

Kod Keahlian adalah kod bersiri unik yang diberikan kepada setiap Pembuat Pasaran dan Broker Bursa.

Kod Broker:

Kod Broker adalah kod unik yang diberikan kepada setiap broker yang didaftarkan di bawah Bursa.

Mistrades:

Sekiranya suatu perdagangan salah masuk dan menyimpang jauh dari harga pasaran (harga rujukan) maka ia dianggap sebagai "mistrade". Apabila penentuan muktamad kenalpasti perdagangan sebagai "mistrade" ia akan dibatalkan.

Saiz pesanan minimum dan maksimum:

Semua kontrak / instrumen yang disenaraikan untuk perdagangan dan urus niaga di UDCX boleh mempunyai saiz pesanan minimum dan maksimum yang akan ditentukan sepenuhnya oleh Bursa dan akan dimaklumkan kepada peserta pasaran melalui pekeliling Bursa. Saiz pesanan minimum dan maksimum juga boleh berubah dari masa ke semasa mengikut jenis pesanan. Kuantiti pesanan minima untuk pelbagai matawang digital adalah seperti berikut:

Aset Digital Minimum (USD) Minimum (Ringgit Malaysia)
Bitcoin (BTC) 0.001
Bitcoin Cash (BCH) 0.01
Ethereum (ETH) 0.01
Litecoin (LTC) 0.1

Saiz Pesanan maksimum bergantung kepada ketersediaan kuantiti dalam kedalaman pasaran. Selain itu, kuantiti pesanan minimum dan maksimum juga boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada ketersediaan kontrak dalam platform perdagangan.


8. SLIPPAGE

Peniaga yang meletakkan pesanan mereka boleh mendapatkan pesanan mereka sepenuhnya atau sebahagiannya pada harga lebih daripada harga terakhir yang diperdagangkanr. Pesanan pasaran yang diletakkan dapat diisi pada harga yang berbeza iaitu harga paling baru kerana Volum dan harga pesanan dan dirujuk sebagai slippage.


9. PEMBATASAN PENGELUARAN

Bursa mengikut budi bicara mutlaknya boleh menghadkan batasan pengeluaran pada mata wang fiat dan aset digital yang dibuatkan Pelanggan dan pembuat pasaran di dalam dompet dan akaun dagangan mereka. Had pengeluaran adalah berbeza-beza dari semasa ke semasa dan peserta pasaran akan dimaklumkan mengenainya melalui pekeliling dan mesej.


10. SEJARAH PERDAGANGAN

sejarah perdagangan merujuk kepada perdagangan yang dilaksanakan dalam pertukaran ATS yang ipaparkan dalam konsol perdagangan. Sejarah Perdagangan untuk 15 minit terakhir dalam ATS Bursa akan dapat dilihat dalam konsol perdagangan dan Bursa boleh menukar paparan jangka masa minimum sejarah perdagangan dalam konsol perdagangan pada bila-bila masa berdasarkan budi bicara mutlaknya.


11. JENIS PESANAN

Pelbagai jenis pesanan diterima oleh Bursa adalah seperti berikut:

a. Pesanan Pasaran:

Pesanan pasaran adalah pesanan yang tidak menentukan had harga; Sebaliknya pesanan pasaran dipadankan dengan tawaran atau tawaran kontra-terbaik yang ditawarkan.

b. Hentikan Pesanan:

Hentikan pesanan ialah pesanan yang membuat pesanan pasaran apabila harga berhenti tertentu dicapai (atau dicetuskan). Hentikan pesanan sering dirujuk sebagai pesanan stop loss kerana ia sering digunakan untuk melindungi kedudukan peniaga dari merosot melepasi titik tertentu dan menghentikan kerugian selanjutnya.

c. Had Pesanan:

Had Pesana termasuk had harga tertentu, dan boleh dilaksanakan pada had harga tertentu atau lebih baik daripada had harga tertentu.


12. ARAHAN MASA

Hentikan Pesanan dan Had Pesanan boleh ditempatkan dengan Arahan Masa.

a.  Baik sehingga Dibatalkan: jika diposkan, Pesanan akan kekal di Buku Pesanan sehingga dibatalkan oleh Pedagang. Ini adalah waktu dalam Arahan Masa.

b.  Baik hingga Jumaat: jika diposkan, pesanan itu akan kekal di dalam buku pesanan sehingga Jumaat minggu tertentu.

c.  Baik hingga ke hari: jika diposkan, pesanan itu akan kekal di dalam buku pesanan sehingga akhir hari dagangan tertentu.


13. PRINSIP PEMADANAN

Padanan Pesanan berlaku di ATS dengan memberikan keutamaan tertinggi kepada pesanan pasaran yang dimasukkan dalam proses pemadanan pesanan.

a.  Semua pesanan dan sebut harga akan kekal tanpa nama dalam sistem buku pusat.

b.  Ahli / Pelanggan hendaklah bertindak sebagai pihak yang bersekutu untuk setiap perdagangan.

c.  Pemadanan pesanan berlaku pada prinsip keutamaan harga / masa.

d.  BID terbaik akan menjadi harga yang paling tinggi dan Ask terbaik akan menjadi harga terendah. BID dan ASK terbaik akan mewakili harga pasaran semasa bagi kontrak itu.

e.  Pesanan yang diminta boleh dilaksanakan pada lebih daripada satu harga mengikut prinsip pemadanan.


14. PEMBUAT PASARAN

Ahli-ahli dibenarkan untuk melakukan pembuatan pasaran dengan kelulusan bursa dan mengikut dasar, terma dan syarat yang ditetapkan oleh bursa. Ahli-ahli hendaklah mempunyai hak dan kewajipan untuk menunjukkan niat / sebutan kedua-dua harga beli dan jual bagi instrumen untuk menyediakan kecairan dalam pasaran. Bursa akan menetapkan yuran / caj tertentu untuk perdagangan yang dilakukan terhadap niat pembuat pasaran dan semasa pembubaran . Caj ini mungkin berbeza dari satu pembuat pasaran yang lain bergantung kepada jumlah atau jenis pembuat pasaran atau apa-apa syarat lain yang diputuskan oleh bursa. Pembuat Pasaran juga dibenarkan untuk berdagang di dalam akaunnya sendiri. Peraturan membuat Pasaran adalah seperti berikut:

14.1  Pembuat pasaran dikehendaki menyediakan sebutan 2 arah dalam setiap kontrak mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Bursa.

14.2  Pembuat pasaran layak memodifikasi sebutan jika tiada transaksi telah dilaksanakan pada sebutan yang dipaparkan.

14.3  Seorang pembuat pasaran akan secara aktif menawarkan untuk membeli dan menjual pada harga dan kuantiti yang dimaksudkan.

14.4  Harga sebutan maksimum bagi suatu instrumen hendaklah bergantung pada had harga harian seperti yang ditetapkan oleh bursa. Walau bagaimanapun, semasa ketidaktentuan pasaran yang tinggi, bursa mungkin mengubah atau menghapuskan had harga ini.

14.5   Pembuat pasaran mesti menunjukkan niat minimum untuk kontrak yang ditetapkan oleh bursa; Walau bagaimanapun, pelaksanaan perdagangan adalah tertakluk kepada deposit keselamatan yang ada

14.6  Sekiranya penyerahkan atau pemindahkan atau penamatan keanggotaan, deposit sekuriti Ahli akan dikembalikan tertakluk kepada penyelesaian semua yuran, tuntutan, dan caj yang belum selesai.

14.7  Pembuat Pasaran perlu mulai memberikan sebut harga dalam tempoh lima hari dagangan setelah menerima sijil keahlian dari bursa.


15. SISTEM PADANAN

Sistem pemadanan platform bursa modal unik Unicoin adalah berdasarkan kepada sistem keutamaan masa harga di mana setiap pesanan pasaran dipadankan dengan harga terbaik yang boleh didapati di pasaran.

15.1  Selepas Keutamaan Harga, masa niat untuk sebutan BID & ASK adalah keutamaan kedua sementara padanan pesanan dibuat

15.2  Perintah Had Pelanggan juga akan dapat dilihat di Kedalaman Pasaran, jika harga Batas jatuh dalam sebutan harga terbaik yang dipaparkan dalam kedalaman pasaran.

15.3  Harga ASK akan disusun mengikut urutan naik iaitu dari rendah ke tahap yang lebih tinggi

15.4  BID Harga akan disusun mengikut urutan menurun iaitu dari tinggi ke rendah

15.5  BID tertinggi adalah BID terbaik dan paling rendah ASK adalah ASK terbaik, yang mewakili harga terbaik yang ditawarkan (Harga Pasaran) juga.

15.6  Jika mana-mana pelanggan mengambil Pesanan atau Pesanan Kontinjen mereka dicetuskan, pesanan pelanggan akan dipadankan dengan pesanan yang tersedia terbaik yang terdapat dalam kedalaman pasaran di mana pesanan tunggal dapat dipadankan dengan berbilang harga jika bilangan lot tidak mencukupi.


16. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM

Pesanan yang ditempatkan di Unicoin Digital Capital Exchange mempunyai batasan pada pesanan minimum dan saiz pesanan maksimum yang akan ditentukan oleh bursa mengikut budi bicara mutlaknya. Bursa akan memaklumkan kepada Broker, Ahli dan pelanggan melalui pekeliling dan mesej dalam platform dagangan.


17. PENYELESAIAN

Pesanan yang disempurnakan ditukar dengan mengemaskini baki akaun yang berkaitan yang dikendalikan oleh pembeli dan penjual dengan bursa. Pengeluaran aset dari akaun pembeli dan penjual adalah tertakluk kepada dasar pembatasan pengeluaran bursa.


18. PROSEDUR KLIRING DAN PENYELESAIAN

i.  Mark to Market (MTM): MTM ialah proses menyelesaikan semua posisi terbuka untuk hari tersebut, berdasarkan harga penyelesaian harian kontrak masing-masing. Ini akan menentukan kerugian atau keuntungan terapung pada setiap kedudukan, yang akan diberitahu kepada ahli Bursa dan Pelanggannya. MTM juga dikenali sebagai penyelesaian akhir hari. Bagi tujuan penyelesaian MTM, harga penutup akan diperoleh oleh Bursa mengikut budi bicara mutlaknya.

ii.  Harga Penyelesaian Harian: Harga penyelesaian harian adalah harga Tawaran terakhir pada 23:59:30 waktu tempatan sesi dagangan hari itu dan metodologi pengiraan ini boleh diubah oleh Bursa dengan memberi notis terlebih dahulu mengenai perubahan tersebut.

iii.  Harga Penyelesaian Akhir: Harga penyelesaian terakhir ialah harga bida terakhir pada waktu tempatan 12 hari pada hari terakhir perdagangan untuk kontrak Cryptocurrency itu. Penyelesaian akhir akan berlaku pada tamatnya kontrak Cryptocurrency. Metodologi pengiraan ini boleh diubah oleh Bursa dengan memberi notis terlebih dahulu mengenai perubahan itu.


19. YURAN PERDAGANGAN

i.  Yuran caj Bursa untuk semua perdagangan yang ditempatkan dengan Bursa di mana peratusan tertentu daripada jumlah kuantiti pesanan atau jumlah tetap akan dikenakan.

ii.  Yuran akan ditolak dari akaun pembeli / penjual pada masa membuat pesanan. Fi mungkin berbeza-beza mengikut pelbagai faktor dan bursa akan memberitahu para peserta pasaran tepat pada masanya melalui pembaharuan pekeliling dan laman web.

iii.  Fi adalah berdasarkan jenis pesanan yang dibeli oleh pembeli dan penjual dan boleh berubah mengikut kuantiti. Anda boleh menyemak fi untuk pembuat dan pengambil melalui pekeliling Bursa dan juga diposkan di laman web.


20. PESANAN MAKER DAN PESANAN TAKER

Pesanan yang diisi dengan serta-merta seperti pesanan pasaran dipanggil pesanan Taker. Pedagang membayar fi pengambil pesanan untuk pesanan Taker. Hentikan pesanan juga diklasifikasikan sebagai pesanan Taker kerana ia membuat pesanan pasaran apabila harga tertentu dicapai. Pesanan yang tidak diisi dengan segera seperti pesanan had dipanggil pesanan Maker. Pedagang membayar yuran Maker untuk pesanan Maker.


21. PEMBATASAN AKSES

i.  Bursa hendaklah menangguhkan atau menamatkan akses Pembuat Pasaran, Broker atau Pelanggan dalam talian jika ditentukan bahawa tindakan mereka mengancam integriti atau kecairan dari mana-mana kontrak atau melanggar mana-mana peraturan Bursa atau undang-undang kecil atau gagal bekerjasama dalam penyiasatan.

ii.  Setiap Ahli dan Pelanggan hendaklah dibekalkan dengan ID pengguna unik oleh Bursa untuk mengakses ATS. Sekalipun tidak, seseorang boleh memasuki pesanan atau membenarkan kemasukan pesanan oleh individu menggunakan ID pengguna selain ID pengguna unik individu. Pesanan sedemikian akan dibatalkan apabila pengesanan dan penalti akan dikenakan oleh Bursa daripada perbuatan tersebut untuk membenarkan penyertaan yang salah.

iii.  Jika mana-mana Ahli atau Pelanggan bertindak melanggar Peraturan perdagangan dan syarat-syarat penggunaan ,Bursa akan menamatkan atau menangguhkan akses dalam talian Anggota atau Pelanggannya.


22. PENGESAHAN PESANAN

Pesanan yang sepadan dalam pertukaran Sistem Perdagangan Automatik adalah tetap kecuali dalam keadaan berikut:

22.1  Jika undang-undang tempatan meminta untuk berbuat demikian

22.2  Kegagalan teknikal yang membawa kepada padanan pesanan yang tidak mematuhi peraturan perdagangan yang ditentukan. Di sini Bursa akan membuat usaha yang munasabah untuk membalikkan perdagangan tersebut sehingga mematuhi peraturan perdagangan.

22.3  Apa-apa pesanan yang diletakkan oleh mana-mana pelanggan atau peserta pasaran dengan niat untuk memanipulasi pasaran dan harga boleh dibatalkan mengikut budi bicara kami.

22.4  Oleh kerana alasan teknikal, jika Bursa mengaggap perlu, maka pesanan boleh dibatalkan.


23. AKSES KEPADA UNICOIN DIGITAL CAPITAL EXCHANGE

23.1  Semua peserta pasaran dan pelanggan diperlakukan secara sama rata dan mereka akan mempunyai kelebihan yang sama dan masa nyata kepada data pasaran yang terdapat di Unicoin Digital Capital Exchange API, platform dagangan, dan antara muka web.

23.2  Data pasaran yang boleh diakses oleh peserta pasaran secara real-time masa nyata adalah harga Bid dan Ask terbaik bersamaan dengan kuantiti


24. GANGGUAN

Sekiranya terdapat gangguan, pembatalan atau kekurangan akses kepada bursa API, platform dagangan, dan antara muka web atau mempengaruhi fungsi buku pesanan bursa atau enjin sepadan daripada bursa mengikut budi bicara mutlaknya boleh mengambil tindakan berikut mengikut keperluan:

 •  Mengehadkan urus niaga dana buat sementara waktu.

 •  Batalkan Pesanan Terbuka.

 •  Hadkan perletakan Pesanan baru (-Hanya-Batal Mod).

 •  Sekatan pada log masuk akses ke akaun perdagangan dan dompet

 •  Sekatan ke atas akses kepada API.

Oleh sebab alasan teknikal, jika akses ke akaun perdagangan tidak dapat dilakukan, bursa akan secara manual menutup posisi pelanggan atas permintaan pelanggan.


25. PEMEGANG SIRKUIT

Bursa boleh atau tidak boleh menggunakan band harga atau halangan perdagangan automatik untuk Cryptocurrencies yang disenaraikan, oleh itu Bursa akan mengambil tindakan yang dianggap wajar untuk memelihara integriti pasaran.


26. MANIPULASI PASARAN

Manipulasi Pasaran merujuk kepada tindakan yang diambil oleh peserta pasaran terhadap integriti pasaran dan boleh didefinisikan secara meluas seperti berikut:

 •  Menipu atau mengelirukan peserta pasaran lain;

 •  Terlibat dalam amalan perdagangan pekeliling

 •  Mempengaruhi secara artifisial atau memanipulasi harga atau volum instrumen dan aset yang disenaraikan

 •  Apa-apa tindakan yang diambil dalam akaun dagangan, dompet atau di luar akaun dagangan dan dompet, untuk membantu, menyokong, membiayai, atau mengesahkan tindakan harga

Bursa berhak untuk menolak urus niaga jika Bursa sedar atau mengesyaki bahawa aktiviti penipuan dan / atau jenayah yang telah dilakukan dan / atau akan dilakukan


27. OPERASI BURSA

Unicoin Digital Capital Exchange tidak memperdagangkan dananya di platform ATS / dagangan sendiri dan juga menyekat pekerja untuk menggunakannya , maklumat korporat untuk berdagang dari akaun peribadi di Unicoin Digital Capital Exchange.


28. PENYELENGGARAAN TEKNIKAL

Unicoin Digital Exchange Capital boleh menangguhkan aktiviti perdagangan secara sementara untuk penyelenggaraan, mengemas kini dan peningkatan sistem perdagangannya. Bursa akan memaklumkan aktiviti tersebut terlebih dahulu melalui pekeliling atau laman webnya.


29. PESANAN PHANTOM

29.1  Definisi: Pesanan Phantom adalah pesanan yang:

 •  keluar dari Bust Range

 •  Sebutan yang tidak dibenarkan oleh mana-mana orang tetapi disebabkan oleh kegagalan, kerosakan atau kecuaian dalam operasi sistem, perkhidmatan atau kemudahan.

29.2  Sesuatu pesanan dalam mana terma (mis., Kontrak, kuantiti, harga atau arahan) telah diubah tanpa kebenaran orang yang meletakkan pesanan semata-mata hasil daripada kegagalan, kerosakan, atau kecuaian operasi sistem, perkhidmatan atau kemudahan.

29.3  Tanggapan yang Dibenarkan: Jika Bursa mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa pesanan Phantom telah atau sedang dibuat dan / atau dilaksanakan pada sistem dari konsol perdagangan oleh Anggota / Pelanggan, Bursa akan diberi kuasa untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap yang bersangkutan Ahli / Pelanggan berkenaan dengan mana-mana pasaran yang terjejas, termasuk tanpa had, menutup pasaran, memotong Bid dan Offer, dan / atau menangguhkan Bid dan Offer baru.

29.4  Bursa hendaklah dengan segera memberi notis bahawa semua urus niaga dalam talian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pelaksanaan pesanan Phantom dan dilaksanakan pada harga di luar jurang bust, seperti yang dinyatakan dalam peraturan Bursa, akan dibatalkan. Bursa tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab kepada pihak-pihak kepada sebarang transaksi yang dibatalkan menurut perenggan ini.

29.5  Bursa juga akan diberikuasa untuk membatalkan transaksi dalam talian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pelaksanaan pesanan Phantom dan dilaksanakan pada harga di luar julat bust atau pesanan Phantom yang dilaksanakan jika Bursa menyimpulkan bahawa transaksi sedemikian menjejaskan integriti pasaran. Bursa juga diberi kuasa untuk membuat penyesuaian dalam akaun Ahli dan Pelanggan untuk kes-kes tersebut. Tanggungjawab Bursa untuk pembatalan urus niaga atau membuat pelarasan di luar jurang bust adalah terhad seperti yang disediakan di bawah:

Batasan Liabiliti

Apa-apa liabiliti Bursa untuk urus niaga yang dibatalkan atau pelarasan yang dibuat oleh Bursa yang berada di luar jurang Bust adalah tertakluk kepada batasan dan syarat peraturan Bursa. Sekiranya pesanan Phantom yang dilaksanakan pada sistem tidak dibatalkan atau pelarasan tidak dibuat, orang yang berdagang bertentangan dengan pesanan Phantom tidak mempunyai sebarang bantuan daripada Bursa. Bursa tidak akan bertanggungjawab ke atas keuntungan atau kerugian atas pembubaran kedudukan yang terhasil daripada pelaksanaan pesanan Phantom atau pelarasan yang dibuat di dalamnya. Bursa hendaklah dengan segera mengarahkan Ahli yang membawa kedudukan sedemikian untuk membubarkannya atau melakukan pelarasan dengan cara yang wajar secara komersil. Ahli tersebut akan membubarkan pesanan itu dalam tempoh 30 minit dari pemberitahuan sedemikian atau dalam tempoh 30 minit dari masa dia tahu atau sepatutnya mengetahui bahawa transaksi itu telah terhasil daripada pesanan Phantom, mengikut mana yang lebih awal. Bursa tidak ada sebarang tanggungan kepada orang tersebut dan perdagangan akan dianggap sebagai dibatalkan.


30. PEMBATALAN PERDAGANGAN

30.1  Pihak Kliring dan Penjelasandan jabtan pembatalan perdagangan : Dasar berikut hendaklah digunakan untuk mengimbangi kesan buruk ke atas integriti pasaran dalam menjalankan perdagangan dan penerbitan maklumat perdagangan yang tidak konsisten dengan keadaan pasaran semasa dan mengekalkan jangkaan yang sah bahawa transaksi yang dilaksanakan tidak akan dibatalkan. Dasar pembatalan perdagangan Bursa membenarkan Jabatan Kliring dan Penyelesaian (selepas ini disebut sebagai CD) untuk mengurangkan peristiwa yang mengganggu pasaran yang disebabkan oleh penggunaan sistem yang salah atau kemungkinan kecacatan sistem atau dengan menyesuaikan harga perdagangan atau membatalkan perdagangan. Walau apa pun peruntukan lain dalam peraturan ini, CD juga boleh menyesuaikan harga perdagangan atau membatalkan sebarang perdagangan jika CD menentukan bahawa kegagalan untuk menyesuaikan harga atau membatalkan perdagangan mungkin mempunyai kesan material, yang merugikan ke atas integriti pasaran. Keputusan CD adalah muktamad.

30.2  Kajian Perdagangan: CD boleh mengkaji semula perdagangan berdasarkan analisa keadaan pasaran atau permintaan untuk semakan oleh ahli / pelanggan. Permintaan untuk semakan hendaklah dibuat dalam masa 5 minit dari perdagangan yang berlaku. CD akan menentukan sama ada perdagangan akan dikaji semula. Dalam kes kontrak tidak cair, CD boleh memulakan semakan sehingga satu jam selepas perdagangan berlaku. selepas memutuskan untuk mengkaji semula perdagangan, CD akan mengeluarkan amaran yang menunjukkan bahawa perdagangan sedang ditinjau.

30.3  Pelarasan Harga Perdagangan dan Proses Pembatalan: pertama sekali, CD akan menentukan sama ada harga perdagangan berada di luar Julat Bust untuk kontrak. Semasa keadaan pasaran yang cepat, apabila acara berita yang penting diwartakan, atau dalam keadaan lain di mana CD menentukan bahawa ia adalah sesuai, CD mungkin menggandakan julat Bust yang diterbitkan buat sementara waktu tanpa notis . Dalam menggunakan Julat Bust, CD hendaklah menentukan harga pasaran sebenar atau tersirat untuk kontrak itu sebelum perdagangan yang sedang ditinjau. CD boleh mempertimbangkan apa-apa maklumat yang relevan, termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan pasaran yang sedia ada, perubahan pasaran, harga instrumen yang berkaitan di pasaran lain, harga perdagangan terakhir pada sistem,harga Bid atau Offer yang lebih baik, harga baru dalam kontrak yang berlainan, nilai teori sesuatu kontrak berdasarkan kepada kemunculan faktor tersirat semasa (paling terkini) dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai oleh CD.

30.4  Harga Perdagangan di dalam julat Bust : Jika CD menentukan bahawa harga perdagangan berada di dalam julat Bust , CD akan segera mengeluarkan isyarat yang menyatakan bahawa perdagangan itu akan diteruskan.

30.5  Harga Perdagangan Di Luar Julat Bust: Jika CD menentukan bahawa harga perdagangan berada di luar julat Bust yang sesuai untuk kontrak yang tersirat, sama ada harga perdagangan akan diselaraskan dengan harga yang sama dengan harga pasaran yang sebenarnya atau tersirat untuk kontrak itu pada masa perdagangan ,ditambah atau ditolak julat Bust Standard atau berganda dua , sebagaimana yang mungkin berlaku atau akan membongkar perdagangan. CD akan segera mengeluarkan isyarat yang menunjukkan bahawa harga dagangan di luar Julat Bust telah diselaraskan ke julat limit Bust.

30.6  Liabiliti untuk Kerugian Hasil daripada Pelarasan Harga atau Perdagangan Bust:

a.  Pelarasan Pesanan Henti : Seorang ahli atau pelanggan yang bertanggungjawab untuk pesanan yang mengakibatkan pelarasan harga perdagangan akan dipertanggungjawabkan untuk kerugian sebenar yang ditanggung oleh orang yang hentikan pesanan akibat daripada pesanan yang telah dibuat. Pampasan pada setiap kontrak yang dilaksanakan sebagai sebahagian daripada hentikan pesanan adalah perbezaan antara harga terlaras, seperti yang ditentukan oleh CD.

b.  Transaksi Lain: Pihak yang bertanggungjawab memasuki suatu pesanan yang mengakibatkan pelarasan harga perdagangan tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh orang yang harga perdagangannya diselaraskan, kecuali seperti yang dinyatakan dalam keadaan di atas.

c.  Semua Kontrak Lain: Pihak yang bertanggungjawab untuk suatu pesanan yang mengakibatkan perdagangan Bust mungkin dikenakan kerugian yang saksama dengan kerugian yang ditanggung oleh orang yang perdagangannya Bust atau orang yang hentikan pesanan dipilih dan tidak Bust. Isu liabiliti dalam kes sedemikian akan ditentukan oleh CD berdasarkan semua fakta dan keadaan yang berkaitan, termasuk perlakuan pihak masing-masing. Semua tuntutan yang berkaitan dengan kerugian sedemikian hendaklah dijalankan di bawah peraturan yang dikenakan oleh Bursa.


31. PROSES TUNTUTAN

(i)  Tuntutan kerugian mengikut perkara di atas hendaklah dikemukakan kepada Bursa, dalam tempoh lima hari perniagaan pada masa pelarasan harga atau pemilihan dihentikan. Bursa akan menolak sebarang tuntutan yang tidak dibenarkan oleh peraturan di atas. Keputusan sedemikian adalah muktamad. Semua tuntutan, yang tidak ditolak oleh Bursa, akan dikemukakan kepada pihak yang bertanggungjawab bagi pesanan yang mengakibatkan perdagangan Bust atau pelarasan harga dan kepada anggota yang mebuat urusniaga . Pihak tersebut, atau ahli bagi pihak parti itu, hendaklah dalam masa sepuluh hari kerja setelah menerima tuntutan tersebut mengakui atau menafikan tanggungjawab secara keseluruhan atau sebahagiannya. Seluruh isu akan ditangani oleh CD dengan bantuan Jawatankuasa Tatatertib Bursa. Sebarang keputusan dalam isu ini oleh CD adalah muktamad. Jika mana-mana ahli atau pelanggan terkilan dengan keputusan tersebut, mereka boleh memfailkan rayuan di hadapan Lembaga Pengarah Bursa. Bursa akan membentuk satu jawatankuasa untuk mengkaji semula keputusan itu melalui CD dan jawatankuasa itu akan meluluskan satu anugerah selepas perbincangan yang wajar. Anugerah tersebut adalah muktamad. Bursa juga boleh mengehadkan liabiliti untuk kerugian.

(ii)  Setakat liabiliti itu diterima, bayaran akan dibuat dalam tempoh sepuluh hari perniagaan. Sekiranya tanggungan diterima tetapi jumlah tuntutan melebihi tuntutan yang dihadkan oleh Bursa, tuntutan akan dikurangkan pro rata supaya jumlah pembayaran tidak melebihi liabiliti yang dihadkan oleh Bursa.


32. PEMBATALAN PERDAGANGAN ATAU ATAU PROSEDUR OFFSET

(i)  Apabila penentuan oleh CD bahawa perdagangan akan ditumpaskan atau bahawa harga perdagangan akan diselaraskan, keputusan itu akan dilaksanakan. Harga perdagangan yang ditumpaskan dan sebut harga yang telah diselaraskan akan ditunjukkan sebagai pembatalan dalam rekod rasmi masa dan jualan Bursa. Masa dan jualan akan menunjukkan dagangan pada harga yang diselaraskan

(ii)  Posisi yang terhasil daripada perdagangan yang ditentukan oleh CD yang berada di luar julat Bust yang tidak boleh ditumpaskan kerana perdagangan tidak dilaporkan dalam masa lima minit dari perdagangan berlaku boleh dipindahkan antara pihak-pihak yang menggunakan harga dan kuantiti setelah dipersetujui bersam semua pihak. Mana-mana pihak boleh, tetapi tidak perlu, untuk menyertakan pelarasan tunai kepada pihak lain untuk perdagangan.

(iii)  Perdagangan yang ditentukan oleh CD untuk berada di dalam julat Bust tidak boleh dimansuhkan atau dipindah seperti yang dinyatakan di atas. Selain itu, jika perdagangan tidak ditumpaskan, pihak-pihak tidak boleh memansuhkan perdagangan dengan memasuki urus niaga Offsetting yang diatur sebelumnya.


33. ARBITRASI PERSIDANGAN TENTANG PEMINDAHAN

(i)   Jika ada pihak tidak bersetuju untuk memindahkan kedudukan seperti yang dinyatakan di atas, mana-mana pihak lain dalam perdagangan boleh memfailkan tuntutan timbangtara terhadap anggota yang mewakili bahagian lain dari perdagangan itu. Notis bertulis tentang tuntutan tersebut mesti diberikan kepada Bursa dalam masa lima hari perniagaan dari masa perdagangan. Kegagalan untuk memfailkan tuntutan dalam tempoh lima hari perniagaan adalah dianggap melepaskan semua tuntutan. Tuntutan timbangtara akan dibubarkan oleh Bursa jika pemilik akaun di pihak lain dalam perdagangan tidak dianggap sebagai Ahli sebagaimana yang ditakrifkan oleh peraturan Bursa atau orang lain yang tertakluk kepada bidang kuasa Bursa. Sekiranya tidak dibubarikan, tuntutan timbangtara akan dijalankan mengikut prosiding Timbang Tara Bursa.

(ii)  Dalam menentukan tuntutan itu, Penimbangtara boleh mempertimbangkan, antara faktor lain, kemunasabahan tindakan yang diambil oleh setiap pihak dan tindakan apa yang dilambil oleh parti lain dalam kesalahan perdagangan sebelum dimaklumkan bahawa perdagangan itu ditinjau.


34. PELARASAN SUKARELA HARGA PERDAGANGAN

1.  Apabila perdagangan di luar julat Bust dimansuhkan mengikut peraturan ini, pihak-pihak dalam perdagangan boleh bersetuju secara sukarela untuk membentuk semula perdagangan tetapi dengan menyesuaikan harga dan membuat pelarasan tunai dengan memnuhi semua syarat berikut:

 •  CD meluluskan pelarasan;

 •  Kuantiti posisi yang dbentuk semula adalah sama dengan kuantiti perdagangan yang telah ditumpaskan.

 •  Dalam hal perdagangan di bawah harga pasaran yang sebenarnya atau harga tersirat, harga yang diselaraskan mestilah harga terendah yang didagangkan pada atau masa perdagangan sebelum ditumpaskan. Dalam hal perdagangan di atas harga pasaran yang sebenarnya atau harga tersirat, harga yang diselaraskan mestilah harga tertinggi yang didagangkan pada atau masa perdagangan sebelum ditumpaskan.

 •  semua pihak yang berdagang selepas pelarasan harus melaporkan perdagangan ke jabatan kliring dan penyelesaian tidak lewat dari penutupan bisnis pada hari kerja setelah perdagangan dilaksanakan.


35. PERDAGNAGAN BUSTING SELEPAS SISTEM DIBEKUKAN

Sekiranya enjin yang sepadan membeku dengan pesanan langsung dalam barisan menunggu untuk dipadankan, pesanan tersebut dapat dipadankan apabila sistem tidak dilekapkan dan sebelum CD dapat memulakan semula enjin yang sepadan. CD diberi kuasa untuk menumpaskan dagangan akibat daripada pedanan tersebut jika harga perdagangan tersebut berada di luar julat Bust pada saat pengesahan perdagangan telah dikirimkan.


36. TINDAKAN TERHADAP DEFAULT ATAU PENIPUAN

(i)  Tindakan Pampasan: Ahli yang ingkar atau Pelanggannya, berdasarkan jenis keingkaran, akan dikenakan penalti yang tidak melebihi sepuluh kali amaun ingkar. Selain itu, Bursa juga akan mengambil tindakan tatatertib terhadap Ahli yang ingkar dan Pelanggannya mengikut Undang-Undang Kecil dan Peraturan Perdagangan Bursa.

(ii)  Tindakan Penalti: Bursa boleh mengambil tindakan jenayah terhadap mana-mana Ahli atau Pelanggan, yang melakukan apa-apa penipuan, salah nyataan atau penipuan semasa perdagangan, kliring dan penyelesaian di Bursa selaras dengan undang-undang Malaysia.


37. MEKANISME PENGURUSAN RISIKO

Dana Jaminan Penyelesaian:

Bursa itu hendaklah mengekalkan Dana Jaminan Penyelesaian, sama ada secara berasingan atau bersama, berkenaan dengan segmen penjelasan yang berlainan untuk tujuan sedemikian, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

Bursa boleh menetapkan dari semasa ke semasa norma, prosedur, terma dan syarat yang mengawal setiap Dana Jaminan Penyelesaian yang boleh, antara lain, menyatakan jumlah deposit atau sumbangan yang dibuat oleh setiap Ahli, Broker dan Pelanggan kepada Dana Jaminan Penyelesaian yang berkaitan Dana, terma, cara dan mod deposit atau sumbangan, syarat-syarat pembayaran balik deposit atau penarikan balik sumbangan daripada Dana Wang Jaminan Penyelesaian, caj untuk penggunaan, penalti dan tindakan tatatertib untuk tidak dilaksanakan.

Ahli dikehendaki menyumbang dan menyediakan deposit, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa dari semasa ke semasa, kepada Dana Wang Jaminan Penyelesaian yang berkaitan. Dana Jaminan Penyelesaian akan dipegang oleh Bursa. Wang dalam Dana Jaminan Penyelesaian hendaklah digunakan mengikut cara, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

Dana Jaminan Penyelesaian boleh digunakan untuk maksud sedemikian, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Kecil dan Peraturan Perdagangan ini dan tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa, yang mungkin termasuk:

 •  Permohonan Sementara Dana Jaminan Penyelesaian untuk memenuhi kekurangan dan defisit yang timbul dari kewajiban kliring dan penyelesaian peserta pasaran sebagaimana dianggap oleh bursa untuk melindungi integriti pasaran.

 •  Menyelesaikan apa-apa kerugian atau liabiliti Bursa yang timbul daripada operasi kliring dan penyelesaian urusniaga tersebut.

 •  Apa-apa maksud lain untuk melindungi integriti pasaran, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa, dari semasa ke semasa.

Liabiliti Bursa yang terhasil daripada kontrak yang dianggap Anggota dan Pelanggan dengan Bursa dan kerugian yang berkaitan dihadkan kepada sumbangan yang dibuat kepada Dana Jaminan Penyelesaian. Dana Jaminan Penyelesaian tidak boleh diperolehii untuk memenuhi kewajipan broker kepada Ahli dan Pelanggan lain, kewajipan Pembuat Pasaran kepada Ahli dan Pelanggan lain, kewajipan Pelanggan kepada Ahli dan Pelanggan lain untuk transaksi yang mana Bursa adalah bukan pihak kaunter atau di mana Bursa menarik diri sebagai pihak kaunter atas sebab penipuan atau transaksi penipuan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-undang Kecil dan Peraturan peraturan yang berkaitan dari semasa ke semasa atau kewajipan Broker kepada seorang pelanggan , dan kepada kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengannya atau bersampingan dengan itu.

Apa-apa sumbangan yang dibuat kepada Dana Wang Jaminan Penyelesaian tidak boleh dikembalikan dan akan dilucuthakkan oleh Bursa apabila penamatan atau pembatalan Keahlian oleh Ahli dan Broker. Jumlah yang dilucuthakkan akan digunakan oleh Bursa untuk tujuan yang disebutkan di atas.

Sistem Clawback

Apabila Dana Jaminan Penyelesaian tidak mencukupi untuk menampung kerugian kliring dan penyelesaian dan integriti pasaran berada pada risiko , sistem clawback akan diaktifkan. Di bawah siatem clawback ,kadar clawback dikira bergantung kepada jumlah kerugian dan keuntungan Ahli & Pelanggan untuk satu minggu tertentu iaitu dari Ahad hingga Sabtu. Kadar clawback adalah meliputi perbezaan antara harga yang dibubarkan dan harga yang diselesaikan apabila SGF tidak mencukupi untuk menampung kerugian yang timbul di pasaran. Semasa mengira peruntukan clawback, sistem penyelesaian tunai dan sistem pembelian dan penjualan fizikal aset digital akan diasingkan. Bursa mengikut panduan dari peraturan perdagangan dan undang-undang perdagangan mengikut budi bicara mutlaknya akan menentukan kadar clawback dan cara mengikut keadaan di pasaran.

Sistem clawback diaktifkan apabila; kerugian kliring dan penyelesaian> Dana Jaminan Penyelesaian; dalam senario di atas; kadar clawback = (kerugian kliring dan penyelesaian + jumlah insurans) / keuntungan bersih semua Ahli dan Pelanggan selama seminggu

Sebagai contoh:

Kerosakan penjelasan dan penyelesaian 50 BTC

Dana insurans 35 BTC

Keuntungan semua Ahli dan Broker 2000 BTC

Kadar Clawback = (-50 BTC + 35 BTC) / 2000 BTC = 0.75%

mana-mana Pelanggan atau Anggota individu perlu menanggung 0.75% keuntungan seminggu mereka untuk peruntukan clawback. Oleh itu pelanggan dengan keuntungan 5 BTC untuk minggu itu akan menanggung keuntungan 0.75% iaitu 0.0375 BTC.

Pembubaran Paksa:

Sekiranya posisi yang dipegang oleh mana-mana Ahli dan Pelanggan adalah besar dan menimbulkan ancaman kepada sistem kliring dan penyelesaian bursa dan juga menjadi ancaman untuk mengaktifkan sistem clawback; maka bursa akan meminta untuk membatalkan dan / atau menutup sebahagian daripada pesanan terbuka dan / atau pesanan yang belum selesai. Lagipun, bursa memegang hak untuk membatalkan sebahagian dan / atau menutup pesanan terbuka dan pesanan yang belum selesai untuk mengurangkan risiko yang timbul dalam sistem yang akhirnya boleh menggugat integriti pasaran.


38. PENAFIAN

1. Bursa berhak untuk menolak transaksi jika bursa sedar atau, mengesyaki bahawa kegiatan penipuan dan / atau jenayah yang telah dilakukan dan / atau akan dilakukan

2.  Bursa hendaklah menolak untuk memproses apa-apa transaksi mengikut undang-undang yang perlu dipersetujui dan diperakui oleh Ahli.

3.  Ahli mengakui bahawa Bursa adalah tertakluk kepada Undang-undang jenayah kewangan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang terpakai di Malaysia dan di peringkat antarabangsa, mana-mana undang-undang yang digunakan di Unicoin Digital Capital Exchange dan polisi dalamannya. Untuk tujuan tersebut, ahli dan pelanggan sepenuhnya mengakui bahawa bursa perlu menggunakan maklumat peribadi tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, umur, jantina, identiti individu, pendapatan, profesion, harta, hutang, sumber pendapatan, tujuan pembukaan akaun , objektif pelaburan, sebarang pelan kewangan atau maklumat kewangan lain yang berkaitan dari Ahli.

4.  Ahli memahami, dan bersetuju bahawa transaksi yang dibuat melalui Unicoin Digital Capital Exchange adalah muktamad dan tidak boleh dibatalkan oleh Ahli.

Beli, Simpan, Jual

Tidak terhad hanya untuk perdagangan. Lakukan lebih banyak lagi dengan aplikasi pedagang kami.

unicoin-application-download-badge_macos
unicoin-application-download-badge_ios